Gobierno de Polonia

Gobierno de Polonia

 -
- Servicios Públicos en Línea
Gobierno de Polonia - Guía de Servicios Públicos en Línea. Directorio de información, oficinas, teléfonos e instituciones.
Gobierno de Polonia (Poland - Polska) - Idioma oficial: Polish
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - President de the Republic de Poland
Andrzej Duda se reelige como presidente de Polonia en una estrecha victoria sobre el liberal Warsaw mayor Rafal Trzaskowski. Gana la presidencia por 5 años más en las elecciones presidenciales (12 de Julio 2020)  -
BBN Biuro Bezpieczenstwa Narodowego - Nacional Seguridad Bureau
Sejm - Sejm
Senat - Senado
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow - Oficina de the Prime Ministro
Urzad Zamówien Publicznych (UZP) - Oficina de Public Procurement
Ministrostwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ministerio de Agricultura y Rural Desarrollo
Agencja Rynku Rolnego (ARR) - Agencia for Agricultural Market
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Agencia de Restructuring y Modernization de Agricultura
Ministrostwo Kultury - Ministerio de Culture
Instytut Kultury - Instituto de Culture
Ministrostwo Gospodarki - Ministerio de Economia
Agencja Techniki i Technologii (ATT) - Technology Agencia
Osrodek Studiów Wschodnich (OSW) - Centre for Eastern Studies
Komitet Badan Naukowych (KBN) - Committee for Scientific Research
Ministrostwo Srodowiska - Ministerio de Environment
Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska - State Inspection de Enviromental Protection
Krajowy Zarzad Parków Narodowych (KZPN) - Nacional Parks Administration
Instytut Ochrony Srodowiska (IOS) - Instituto de Environmental Protection
Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych (IETU) - Instituto for Ecology de Industrial Areas
Panstwowy Instytut Geologiczny (PIG) - State Geological Instituto
Instytut Gospodarki Odpadami (IGO) - Instituto de Waste Management
Ministrostwo Finansów - Ministerio de Finance
Ministrostwo Spraw Zagranicznych - Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministrostwo Zdrowia - Ministerio de Salud
Biuro ds. Narkomanii - Bureau for Drug Addiction
Krajowe Biuro ds. Zapobiegania AIDS - Nacional Bureau for AIDS Prevention
Panstwowy Zaklad Higieny (PZH) - State Instituto de Hygiene
Ministrostwo Spraw Wewnetrznych i Administracji - Ministerio de Internal Affairs y Administration
Komenda Glówna Policji (KGP) - General Command de the Police
Komenda Glówna Panstwowej Strazy Pozarnej (KGPSP) - General Command de the State Fire Service
Ministrostwo Sprawiedliwosci - Ministerio de Justice
Ministrostwo Pracy i Polityki Spolecznej - Ministerio de Labour y Social Policy
Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) - Central Instituto de Labour Protection
Ministrostwo Obrony Narodowej - Ministerio de Nacional Defence
Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej - Air y Air Defence Forces
Marynarka Wojenna - Navy
Ministrostwo Edukacji Narodowej i Sportu - Ministerio de Nacional Education y Sport
Ministrostwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Ministerio de Transport y Maritime Economia
Glówny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego (GILC) - General Inspectorate de Civil Aviation
Ministrostwo Skarbu Panstwa - Ministerio de Treasury
Urzad Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) - Oficina de the Committee for European Integration
Glówny Urzad Statystyczny (GUS) - Central Statistical Office
Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM) - Housing y Urban Desarrollo Office
Urzad Dozoru Technicznego (UDT) - Technical Inspection Office
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow (UOKiK) - Competition y Consumer Protection Office
Urzad Patentowy (UP) - Patent Office
Panstwowa Agencja Atomistyki (PAA) - State Atomic Energy Agencia
Polska Agencja Prasowa (PAP) - Polish Press Agencia
Centrum Badania Opini Spolecznej (CBOS) - Public Opinion Research Centre
Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki - Computer Science y Communication Coordination Consejo
Polska Akademia Nauk (PAN) - Polish Academy de Sciences
Narodowy Bank Polski (NBP) - Nacional Bank de Poland
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) - Supreme Chamber de Control
Trybunal Konstytucyjny - Constitutional Tribunal
Sad Najwyzszy - Supreme Court
Embajadas y Consulados
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Austria - Embajada de Poland en Vienna, Austria
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu, Kanada - Consulado General de Poland en Montreal, Canada
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie, Kanada - Embajada de Poland en Ottawa, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Kanada - Consulado General de Poland en Toronto, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver, Kanada - Consulado General de Poland en Vancouver, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Republika Czeska - Consulado General de Poland en Ostrava, Czech Republic
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze, Dania - Embajada de Poland en Copenhagen, Denmark
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie, Francja - Consulado General de Poland en Lyon, France
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryzu, Francja - Embajada de Poland en Paris, France
Polish Nacional Tourist Oficina en Paris, France
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu, Francja - Consulado General de Poland en Strasbourg, France
Polish Nacional Tourist Oficina en Berlin, Germany
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Niemcy - Embajada de Poland en Berlin, Germany
Wydzial Konsularny - Consular Section
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Instytut Polski w Düsseldorfie, Niemcy - Polish Instituto en Dusseldorf, Germany
Instytut Polski w Lipsku, Niemcy - Polish Instituto en Leipzig, Germany
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulado General de Poland en Edinburgh, Great Britain y Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kidderminster, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulado de Poland en Kidderminster, Great Britain y Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Embajada de Poland en London, Great Britain y Northern Ireland
Polish Nacional Tourist Oficina en London, Great Britain y Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Sheffield, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulado de Poland en Sheffield, Great Britain y Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie, Irlandia - Embajada de Poland en Dublin, Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Avivie, Izrael - Embajada de Poland en Tel Aviv, Israel
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Wlochy - Embajada de Poland en Rome, Italy
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Polish Nacional Tourist Oficina en Amsterdam, Netherlands
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, Niderlandy - Embajada de Poland en The Hague, Netherlands
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie, Rumunia - Embajada de Poland en Bucharest, Romania
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, Federacja Rosyjska - Embajada de Poland en Moscow, Russian Federation
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratyslawie, Slowacja - Embajada de Poland en Bratislava, Slovakia
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie, Szwecja - Embajada de Poland en Stockholm, Sweden
Instytut Polski w Sztokholmie, Szwecja - Polish Instituto en Stockholm, Sweden
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze, Turcja - Embajada de Poland en Ankara, Turkey
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Ukraina - Embajada de Poland en Kiev, Ukraine
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulado General de Poland en Chicago, Estados Unidos de América
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulado General de Poland en Los Angeles, Estados Unidos de América
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Polish Nacional Tourist Oficina en New York, Estados Unidos de América
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone Ameryki - Embajada de Poland en Washington, Estados Unidos de América
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy w Nowym Jorku - Economic y Commercial Section en New York
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Genewie - Permanente Mision de Poland para las Naciones Unidas en Geneva
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Nowym Jorku - Permanente Mision de Poland para las Naciones Unidas en New York
Partidos Políticos
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - Democratic Left Alliance
Klub Parlamentarny - Group en the Parliament
Unia Pracy (UP) - Labour Union
Platforma Obywatelska (PO) - Citizens' Platfrom
Stowarzyszenie "Mlodzi Demokraci" (MD) - Association "Young Democrats"
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - Self-Defence de the Polish Republic
Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) - Law y Justice
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - Polish Peasants Party
Klub Parlamentarny - Group en the Parliament
Liga Polskich Rodzin (LPR) - Polish Family League
Unia Wolnosci (UW) - Freedom Union
Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (ZChN) - Christian-Nacional Union
Unia Polityki Realnej (UPR) - Real Politics Union
Alternatywa - Partia Pracy
Konfederacja Polski Niepodleglej (KPN) - Confederation for an Independent Poland
Otras organizaciones
Panstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) - State Agencia de Foreign Investment
Poland Teléfonos - Busquedas de Teléfonos por Nombre y Apellidos. Directorio de páginas amarillas y blancas con números telefónicos y direcciones de personas y empresas. Lista de los prefijos por ciudades y provincias.
Gobierno de Polonia (Poland) - Lista de consultas y trámites públicos.
Polonia Información general del país y datos actualizados
Teléfonos en Polonia Buscar un teléfono celular en las compañias telefónicas. PL Guía de páginas blancas y páginas amarillas. Lista por ciudad, nombre, número, empresa. Sitios y servicios de internet. 48 es el código para llamadas por teléfono, whatsapp y mensajes de texto. POL 

Covid en Polonia


Coronavirus COVID-19 en Poland, Casos 5,185,757, Muertes 106,607, Porcentaje (2.06%), Fecha 2022-02-08 04:21:15 - En el mundo se reporta un total de 393,934,458 casos confirmados con 5,722,382 muertes. Vacuna covid-19 y vacunación por país. Medidas de prevención. Videos con información, recursos educativos y datos oficiales de las autoridades nacionales de salud y OMS
Salud en Polonia
Polonia : Dolnoslaskie, Kujawsko-Pomorskie, Lodzkie, Lubelskie, Lubuskie, Malopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Slaskie, Swietokrzyskie, Warminsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
Registro Nacional Polonia - Consultar datos en los registros públicos de Polonia. Buscar sitios web.
Personas en Polonia - Buscar Personas de Polonia. Buscar Documentos de Identificación. Nombre y Apellidos. Cedula, DNI
Registro Civil de Polonia - Trámite de Certificados y Formularios. Acta o Partida de Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Certificado de Estado Civil. Buscar en Registros Civiles.
Empresas en Polonia - Buscar Empresas de Polonia. Consulta y Trámites de Registro. Negocios y Compañías. Marcas
Propiedades en Polonia - Buscar Propiedades de Polonia. - Buscar Casas, Departamentos, Fincas. Buscar una Propiedad - Registro de Bienes Inmuebles. Bienes Raices. Inmobiliarias
Teléfonos en Polonia Buscar teléfonos y celulares en la guía telefónica. - Buscar de Telefonos de Polonia - Busca Numeros de Telefono
Vehículos en Polonia - Buscar un vehículo en Polonia. Placa. Licencias de Conducir. Multas e Infracciones. Permiso de Circulación. Patentes. Tasación - Buscar Placa, Licencia, Vehiculo, Auto, Moto, Automotor - Multas e Infracciones de tránsito. Registro de Bienes - Autos, Motos y Vehiculos en Polonia
Registro Público en Polonia Buscar datos en registros y bases de datos públicas en Polonia
Donde Votar en Polonia Consultar Donde Voto en Polonia. Padron Electoral. Encuentra el lugar de votación.
Elección en Polonia - Elecciones en Polonia Datos y Resultados Electorales. Lista de Candidatos y Partidos Políticos. Informacion de las Votaciones. Registro de Votantes Habilitados
Buro de Crédito Polonia Reportes Crediticios en Polonia. Datos de personas y empresas. Información sobre el pagos de sus préstamos en bancos, comercios y financieras. Consultar el Historial y Score Crediticio. Estudios de Crédito. Lista de empresas con servicios en línea para análisis de créditos personales, investigación de mercados y cobros.
Gobierno de Polonia Lista de Instituciones del Gobierno en Polonia. Consultas Públicas, Trámites y Formularios Digitales - Ministerios, Municipalidades. Sitio Web. Embajadas y Consulados. - Trámites y Formularios - Leyes y Decretos. Constitucion
Mapas de Polonia - Mapa de Polonia. Direcciones, Calle, Avenidas. Satelite. Transito. Referencias. Localizacion. Localizar
Polonia Seguros Aseguradoras, Empresas, Seguro de Vida, Automovil, Viajes, Pensiones
Polonia Noticias - Lista de medios de comunicación en Polonia, internet, tv, radio, periodicos. Fotos, videos en Redes Sociales. Ultimas Noticias de Eventos
Buscar Polonia :
Buscar
Polonia
Directorio
Polonia Para consultar información adicional y buscar más detalles
Cómo encuentro datos de personas en Polonia ? Buscar información personal en las redes sociales y los registros públicos de personas en cada país y ciudad.
Polonia - Consulta la lista de sitios y empresas que ofrecen servicios de información y datos públicos.
Reporte de Crédito Polonia - Estudios de Créditos y Préstamos. Historial, Analisis, Riesgo y Score Crediticio
Registro Nacional Polonia - Consulta los registros publicos en Polonia
Crédito y Estudios en Polonia - Como encontrar mi Crédito para estudiar en Polonia? Becas y Universidades en Polonia
Buro de Crédito en Polonia - Como encuentro mis datos de Crédito y Préstamos en Polonia? Buscar en la lista Polonia de las empresas que ofrecen servicios de analisis de creditos personales y cobros
Padrón Electoral en Polonia
Polonia - Buscar en Redes Sociales : Facebook / Google / YouTube / Twitter / LinkedIn / Instagram
Gobierno de Polonia - Dónde encuentro datos e información de servicios públicos en línea. Formularios, trámites y consultas en instituciones públicas.
Gobierno Polonia - Ultimas noticias y novedades nacionales e internacionales.
Polonia Gobierno. Presidentes y Ministros - Elecciones y Partidos Políticos.
Leyes de Polonia Legislación, Decretos, Reglamentos.
Constitución de Polonia
Gobierno Polonia 2022


El gobierno polaco cree que hay un alto riesgo de guerra con Rusia: “Hay que rearmarse tanto como sea posible” infobae
Polonia afina un plan de rearme y se prepara para entrar en guerra con Rusia El Debate
Gobierno polaco ve "grave riesgo de guerra con Rusia en próximos 3 a 10 años" SWI swissinfo.ch en español
Gobierno de Polonia ve “grave riesgo de guerra con Rusia en próximos 3 a 10 años” El Comercio Perú
Polonia se prepara para una eventual guerra contra Rusia La Razón


Polonia quiere comprar 96 helicópteros Apache de EE.UU. Noticias de Israel
La apertura comercial en domingo enfrenta a las empresas y al gobierno en Polonia Qué Pasa
Polonia se une a los bálticos y limita al máximo ingreso de rusos con visado SWI swissinfo.ch en español