Gobierno de Irlanda

Gobierno de Irlanda

Gobierno de Irlanda

Gobierno de Irlanda

 -
- Servicios Públicos en Línea
Gobierno de Irlanda - Guía de Servicios Públicos en Línea. Directorio de información, oficinas, teléfonos e instituciones.
Gobierno de Irlanda (Ireland - éire) - Idiomas oficiales: English, Irish
IRL GOV - Information on the Irish State - Eolas ar Stát na héireann -
Oficina de the President - ARAS - áras an Uachtaráin -
Houses de the Oireachtas - Tithe an Oireachtais -
Department de the Taoiseach (Prime Ministro) - Roinn an Taoisigh -
Central Estadisticas Oficina (CSO) - An Phríomh-Oifig Staidrimh -
Nacional Millennium Committee - Coiste Náisiúnta na Mílaoise -
Department de Agricultura, Food y Rural Desarrollo - An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Forbairt Tuaithe -
Agricultura y Food Desarrollo Authority -
Irish Food Junta - Bord Bia -
Department de Arts, Heritage, the Gaeltacht y the Islands - An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán -
Irish Film Junta - Bord Scannán na héireann -
údarás na Gaeltachta -
Arts Consejo - An Chomhairle Ealaíon -
Heritage Consejo - An Chomhairle Oidhreachta -
Independent Radio y Television Commission (IRTC) -
de Ireland - An Chartlann Náisiúnta éire -
RTE - Irish Radio y Television - Radio Telefís éireann (RTE) -
Department de Defence - An Roinn Cosanta -
Irish Defence Forces - Oglaigh na h-Eireann -
Department de Education y Science - An Roinn Oideachais agus Eolaíochta -
Higher Education Authority (HEA) - An túdarás um Ard-Oideachas -
Nacional Consejo for Vocational Awards (NCVA) -
Comhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí Gairmoideachais -
Department de Enterprise, Trade y Employment -
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta -
Companies Registration Oficina (CRO) - An Oifig um Chlárú Cuideachtaí -
Oficina de the Director de Consumer Affairs (ODCA) -
Competition Authority -
An túdarás Iomaiochta -
Nacional Standards Authority de Ireland (NSAI) -
Salud y Safety Authority (HSA) -
Industrial Desarrollo Agencia (IDA) -
Irish Training y Employment Authority - Foras áiseana Saothair (FáS) -
FáS Dublin North Region -
FáS Dublin South y Wicklow Region -
FáS Mid West Region -
Enterprise Ireland -
Nacional Electronics Technology Centre (NETC) -
Forfás -
Shannon Desarrollo -
Labour Relations Commission (LRC) -
Department de the Environment y Local Government - An Roinn Comhshaoil agus Rialtais áitiúil
Environmental Protection Agencia (EPA) - An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Nacional Roads Authority (NRA) -
Dublin Docklands Desarrollo Authority - údarás Forbartha Dugthailte Baile átha Cliath
Planificacion Appeals Junta - An Bord Pleanála
Local Government Computer Services Junta (LGCSB) -
NSC Nacional Safety Consejo - Comhairle Sábháilteacht Náisiúnta
Library Consejo - An Chomhairle Leabharlanna
Department de Finance - An Roinn Airgeadais
Oficina de the Revenue Commissioners - Oifig an gCoimisinéirí Ioncaim
OPW - Oficina de Public Works - Oifig na nOibreacha Poiblí
Nacional Treasury Management Agencia (NTMA) -
Ordnance Survey Ireland (OSi) - Suirbhéireacht Ordanáis
Euro Changeover Junta de Ireland (ECBI) -
Department de Relaciones Exteriores - An Roinn Gnóthaí Eachtracha
Department de Salud y Children - > An Roinn Sláinte agus Leanaí
Food Safety Authority de Ireland (FSAI) -
Irish Medicines Junta (IMB) - Bord Leigheasra na hEireann
HRB - Salud Research Junta - An Bord Taighde Slainte
Nursing Junta - An Bord Altranais -
Voluntary Salud Insurance Junta (VHI) -
Eastern Salud Junta (EHB) - Bord Sláinte an Oirthir -
Midland Salud Junta (MHB) -
Mid-Western Salud Junta (MWHB) - Bord Sláinte an Mheán-Iarthair -
North-Eastern Salud Junta (NEHB) - Bord Sláinte an Oir Thuaiscirt -
North-Western Salud Junta (NWHB) -
South-Eastern Salud Junta (SEHB) -
Southern Salud Junta (SHB) -
Department de Justice, Equality y Law Reform - An Roinn Dli agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dli
An Garda Síochána -
Land Registry y Registry de Deeds - Clárlann na Talún agus Clárlann na nGniomhas
EEA - Employment Equality Agencia - Gníomhaireacht um Chomhíonannas Fostaíochta
Department de Marine y Natural Resources -
An Roinn na Mara agus Achmhainní Nádúrtha
Marine - Instituto Marino - Foras na Mara
CFB - Junta Central de Pesca - An Priomh Bord Iascaigh
Irish Sea Fisheries Junta - Bord Iascaigh Mhara (BIM)
Shannon Regional Fisheries Junta - Bord Iascaigh Réigiúnach na Sionainne
South Western Regional Fisheries Junta SWRFB
Western Regional Fisheries Junta - Bord Iascaigh Réigiúnach An Iarthair
Department de Public Enterprise - An Roinn Fiontar Poiblí
Geological Survey de Ireland (GSI) -
Irish Aviation Authority (IAA) - údarás Eitlíochta na hEireann
Radiological Protection Instituto de Ireland (RPII) - An Institiúid éireannach um Chosaint Raideolaíoch
Department de Social, Community y Family Affairs - An Roinn Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh
Department de Turismo, Sport y Recreation - An Roinn Turasóireachta, Spóirt agus áineasa
Irish Tourist Junta - Bord Fáilte
State Turismo Training Agencia - Gníomhaireacht Traenála Tursóireachta an Stáit
Oficina de Attorney General - Oifig an árd-Aighne
Commission for Energy Regulation (CER) -
Oficina de the Director de Telecomunicaciones Regulation (ODTR) - Oifig an Stiúrthóra Rialála Teileachchumarsáide
Oficina de the Civil Service y Local Appointments Commissioners - Ofig Chomisinéirí na Státseirbhise agus na gChoimisinéirí um Cheapacháin Aítúla
Valuation Office - An Oifig Luachála
Central Bank de Ireland - Banc Ceannais na hEireann
Oficina de the Comptroller y Auditor General - Oifig an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Oficina de the Ombudsman - Oifig an Ombudsman
Oficina de the Information Commissioner - Oifig an Choimisinéara Faisnéise
Court Service - An tSeirbhís Chúirteanna
Local Government:
Dublin Regional Authority (DRA) -
South West Regional Authority (SWRA) -
Municipalidades
Clare County Consejo -
Cork County Consejo -
Cork Corporation -
Donegal County Consejo -
Dublin Corporation -
Dun Laoghaire Rathdown County Consejo -
Fingal County Consejo -
Kerry County Consejo -
Kildare County Consejo -
Kilkenny County Consejo -
Laois County Consejo -
Leitrim County Consejo -
Limerick Corporation -
Mayo County Consejo -
Meath County Consejo -
Monaghan County Consejo
Offaly County Consejo -
South Dublin County Consejo -
Waterford Corporation -
Wexford County Consejo -
Wexford Corporation -
Wicklow County Consejo -
Arklow Urban District Consejo -
Athy Urban District Consejo -
Dungarvan Urban District Consejo -
Killarney Urban District Consejo -
Mallow Urban District Consejo -
Midleton Urban District Consejo -
Embajadas y Consulados
Irish Tourist Junta en Paris, France -
Embajada de Ireland en Seoul, Korea (Republic) -
Embajada de Ireland en Warsaw, Poland -
Embajada de Ireland en Washington, Estados Unidos de América -
Partidos Políticos
Fianna Fáil -
Fine Gael -
Young Fine Gael -
Irish Labour Party -
Progressive Democrats (PD) -
An Páirtí Daonlathach
Green Party -
Comhaontas Glas
Clare Green Party -
Comhaontas Glas An Chlair
Democratic Left -
Socialist Party -
Socialist Party Limerick -
Sinn Féin -
Workers Party -
Republican Sinn Féin -
Communist Party de Ireland -
Páirtá Cumannach na héireann -
People de Ireland Party -
Muintir na hEireann -
Socialist Workers Party (SWP) -
Ireland Teléfonos - Busquedas de Teléfonos por Nombre y Apellidos. Directorio de páginas amarillas y blancas con números telefónicos y direcciones de personas y empresas. Lista de los prefijos por ciudades y provincias.
Gobierno de Irlanda (Ireland) - Lista de consultas y trámites públicos.
la Republica de Irlanda Información general del país y datos actualizados
Teléfonos en Irlanda Buscar un teléfono celular en las compañias telefónicas. IE Guía de páginas blancas y páginas amarillas. Lista por ciudad, nombre, número, empresa. Sitios y servicios de internet. 353 es el código para llamadas por teléfono, whatsapp y mensajes de texto. IRL
Irlanda : Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Leitrim, Laois, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow
Registro Nacional Irlanda - Consultar datos en los registros públicos de Irlanda. Buscar sitios web.
Personas en Irlanda - Buscar Personas de Irlanda. Buscar Documentos de Identificación. Nombre y Apellidos. Cedula, DNI
Registro Civil de Irlanda - Trámite de Certificados y Formularios. Acta o Partida de Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Certificado de Estado Civil. Buscar en Registros Civiles.
Empresas en Irlanda - Buscar Empresas de Irlanda. Consulta y Trámites de Registro. Negocios y Compañías. Marcas
Propiedades en Irlanda - Buscar Propiedades de Irlanda. - Buscar Casas, Departamentos, Fincas. Buscar una Propiedad - Registro de Bienes Inmuebles. Bienes Raices. Inmobiliarias
Teléfonos en Irlanda Buscar teléfonos y celulares en la guía telefónica. - Buscar de Telefonos de Irlanda - Busca Numeros de Telefono
Vehículos en Irlanda - Buscar un vehículo en Irlanda. Placa. Licencias de Conducir. Multas e Infracciones. Permiso de Circulación. Patentes. Tasación - Buscar Placa, Licencia, Vehiculo, Auto, Moto, Automotor - Multas e Infracciones de tránsito. Registro de Bienes - Autos, Motos y Vehiculos en Irlanda
Registro Público en Irlanda Buscar datos en registros y bases de datos públicas en Irlanda
Buscar Irlanda :
Buscar
Irlanda
Directorio
Irlanda Para consultar información adicional y buscar más detalles
Dónde Votar en Irlanda Consultar Donde Voto en Irlanda. Padron Electoral. Encuentra el lugar de votación.
Elección en Irlanda - Elecciones en Irlanda Datos y Resultados Electorales. Lista de Candidatos y Partidos Políticos. Informacion de las Votaciones. Registro de Votantes Habilitados
Buró de Crédito Irlanda Reportes Crediticios en Irlanda. Datos de personas y empresas. Información sobre el pagos de sus préstamos en bancos, comercios y financieras. Consultar el Historial y Score Crediticio. Estudios de Crédito. Lista de empresas con servicios en línea para análisis de créditos personales, investigación de mercados y cobros.
Gobierno de Irlanda - Lista de Instituciones del Gobierno en Irlanda. Consultas Públicas, Trámites y Formularios Digitales - Ministerios, Municipalidades. Sitio Web. Embajadas y Consulados. - Trámites y Formularios - Leyes y Decretos. Constitucion
Mapas de Irlanda - Mapa de Irlanda. Direcciones, Calle, Avenidas. Satelite. Transito. Referencias. Localizacion. Localizar
Irlanda Seguros Aseguradoras, Empresas, Seguro de Vida, Automovil, Viajes, Pensiones
Irlanda Noticias - Lista de medios de comunicación en Irlanda, internet, tv, radio, periodicos. Fotos, videos en Redes Sociales. Ultimas Noticias de Eventos
Cómo encuentro datos de personas en Irlanda ? Buscar información personal en las redes sociales y los registros públicos de personas en cada país y ciudad.
Irlanda - Consulta la lista de sitios y empresas que ofrecen servicios de información y datos públicos.
Reporte de Crédito Irlanda - Estudios de Créditos y Préstamos. Historial, Analisis, Riesgo y Score Crediticio
Registro Nacional Irlanda - Consulta los registros publicos en Irlanda
Crédito y Estudios en Irlanda - Como encontrar mi Crédito para estudiar en Irlanda? Becas y Universidades en Irlanda
Buro de Crédito en Irlanda - Como encuentro mis datos de Crédito y Préstamos en Irlanda? Buscar en la lista Irlanda de las empresas que ofrecen servicios de analisis de creditos personales y cobros
Padrón Electoral en Irlanda
Irlanda - Buscar en Redes Sociales : Facebook / Google / YouTube / Twitter / LinkedIn / Instagram
Gobierno de Irlanda - Dónde encuentro datos e información de servicios públicos en línea. Formularios, trámites y consultas en instituciones públicas.
Gobierno Irlanda - Ultimas noticias y novedades nacionales e internacionales.
Irlanda Gobierno. Presidentes y Ministros - Elecciones y Partidos Políticos.
Leyes de Irlanda Legislación, Decretos, Reglamentos.
Constitución de Irlanda
Gobierno Irlanda 2023
La situación crítica del unionismo en Irlanda del Norte Descifrando la Guerra
Irlanda reabre otra crisis con los etiquetados La Rioja
La UE y el Reino Unido anuncian el primer avance en meses en las negociaciones sobre Irlanda del Norte EL PAÍS
Google trabaja con el Gobierno para "asegurar" las elecciones EL LIBERAL