Dinamarca

Dinamarca

Denmark - Guia de Servicios Publicos en Internet
Gobierno de Dinamarca
Denmark - Danmark
Lenguaje oficial: Danish
Principales fuentes de informacion:
danmark.dk
Instituciones Nacionales
Kongehuset - Royal House
Folketinget - Parliament
Statsministeriet - Prime Ministro's Office
By- og Boligministeriet - Ministerio de Building y Housing
Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) - Survey y Cadastre Agencia
Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) - Castles y Properties Agencia
Statens Byggeforskningsinstitut - Nacional Building Research Instituto
Elektricitetsrådet - Electricity Consejo
Erhvervsministeriet - Ministerio de Business
Konkurrencestyrelsen (KS) - Competition Agencia
Forbrugerstyrelsen - Consumer Agencia
Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) - Patent y Trademark Agencia
Erhvervsfremme Styrelsen (EFS) - Business Promotion Agencia
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - Business y Companies Agencia
Søfartsstyrelsen - Shipping Agencia
Kirkeministeriet - Ministerio de Church
Kulturministeriet - Ministerio de Culture
Biblioteksstyrelsen - Library Agencia
Tilskudssekretariat - Grants Secretariat
Danske Kulturinstitut - Danish Cultural Instituto
Danske Filminstitut - Danish Film Insitute
Danmarks Radio (DR) - Radio de Denmark
Statens Arkiver - State Archivos
Dansk Data Arkiv (DDA) - Danish Data Archive
Forsvarsministeriet - Ministerio de Defence
Forsvaret - Armed Forces
Hjemmeværnet (HJV) - Home Guard
Forsvarets Forskningstjeneste (FOFT)
Økonomiministeriet - Ministerio de Economia
Danmarks Statistik - Estadisticas Denmark
Finanstilsynet - Financial Supervisory Authority
Økonomiske Råd - Economic Consejo
Undervisningsministeriet - Ministerio de Education
Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen (SU) - Nacional Education Grant y Loan Agencia
Miljø- og Energiministeriet - Ministerio de Environment y Energy
Landsplanafdelingen - Regional Planificacion Department
Miljøstyrelsen - Environmental Agencia
Energistyrelsen - Energy Agencia
Skov- og Naturstyrelsen - Forest y Nature Agencia
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) - Environmental Research Instituto de Denmark
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) - Geological Research Instituto de Denmark y Greenland
Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL) - Research Centre for Forest y Landscape
Finansministeriet - Ministerio de Finance
Økonomistyrelsen - Economia Agencia
Finansstyrelsen - Finanzas Agencia
Personalestyrelsen - Personnel Agencia
Ministroiet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Ministerio de Food, Agricultura y Fisheries
Direktoratet for FødevareErhverv - Directorate for Food Business
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI) - Instituto Nacional de Agricultural y Fisheries Economics
Danmarks JordbruksForskning - Agricultural Research de Denmark
Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) - Instituto for Fisheries Research de Denmark
Plantedirektoratet - Plants Directorate
Fiskeridirektoratet - Fisheries Directorate
Fødevaredirektoratet - Food Directorate
Statens Veterinære Serumlaboratorium (SVS) - Nacional Veterinary Laboratory
Udenrigsministeriet - Ministerio de Relaciones Exteriores
Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) - Danish Foreign Policy Instituto
Center for Udviklingsforskning - Centre for Desarrollo Research
Sundhedsministeriet - Ministerio de Salud
Statens Serum Institut (SSI) - Nacional Serum Instituto
Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi (DIKE) - Danish Instituto for Clinical Epidemiology
Det Etiske Råd - Consejo de Ethics
Indenrigsministeriet - Ministerio de the Interior
Udlændingestyrelsen - Foreigner Agencia
Centrale Person Register (CPR)-Kontoret - Oficina de the Civil Registration System
Justitsministeriet - Ministerio de Justice
Arbejdsministeriet - Ministerio de Labour
Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens (DfA)
Direktoratet for Arbejdstilsynet
Sekretariat for Internationalt Samarbejde (SISA) - Secretaria for International Cooperation
Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) - Labour Market Agencia
Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) - Instituto de Occupational Salud
Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (R.U.E.) - Consejo for Educational y Vocational Guidance
Forskningsministeriet - Ministerio de Research
Statens Information (SI) - Nacional Information Service
Forskningsstyrelsen - Research Agencia
Telestyrelsen - Telecom Agencia
Dansk Rumforskningsinstitut - Danish Space Research Instituto
Institut for Grænseregionsforskning (IFG) - Instituto for Border Region Studies
Center for IT-forskning (CIT) - Center for IT Research
Center for Sprogteknologi (CST) - Center for Language Technology
Risø Nacional Laboratory
Bornholms Forskningscenter - Research Center de Bornholm
Dansk Polar Center - Danish Polar Center
Teknologirådet - Technology Consejo
Socialministeriet - Ministerio de Social Affairs
Arbejdsskadestyrelsen
Centrale Handicapråd
Trafikministeriet - Ministerio de Transport
Vejdirektoratet - Road Directorate
Kystdirektoratet (KDI)
Færdselsstyrelsen - Transport Agencia
Banestyrelsen - Railway Agencia
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) - Meteorological Instituto de Denmark
Posttilsynet - Postal Supervisory Authority
Transportrådet - Transport Consejo
Skatteministeriet - Ministerio de Taxation
Told- og Skattestyrelsen - Custom y Tax Agencia
Danmarks Nationalbank - Nacional Bank de Denmark
Rigsrevisionen - Nacional Audit Office
Government:
Århus Amt - County de Århus
Frederiksborg Amt - County de Frederiksborg
Fyns Amt - County de Funen
Københavns Amt - County de Copenhagen
Nordjyllands Amt - County de North Jutland
Ribe Amt - County de Ribe
Ringkjøbing Amt - County de Ringkjøbing
Roskilde Amt - County de Roskilde
Sønderjyllands Amt - County de South Jutland
Vejle Amt - County de Vejle
Vestsjællands Amt - County de West Zealand
Viborg Amt - County de Viborg
Municipalidades
Aalborg Kommune - Municipalidad de Aalborg
Århus Kommune - Municipalidad de Århus
Albertslund Kommune - Municipalidad de Albertslund
Allerød Kommune - Municipalidad de Allerød
Ballerup Kommune - Municipalidad de Ballerup
Billund Kommune - Municipalidad de Billund
Brædstrup Kommune - Municipalidad de Brædstrup
Dragsholm Kommune - Municipalidad de Dragsholm
Fakse Kommune - Municipalidad de Fakse
Farum Kommune - Municipalidad de Farum
Frederikshavn Kommune - Municipalidad de Frederikshavn
Gørlev Kommune - Municipalidad de Gørlev
Hedensted Kommune - Municipalidad de Hedensted
Helsingør Kommune - Municipalidad de Helsingør
Hillerød Kommune - Municipalidad de Hillerød
Hobro Kommune - Municipalidad de Hobro
Høje-Taastrup Kommune - Municipalidad de Høje-Taastrup
Holbæk Kommune - Municipalidad de Holbæk
Højreby Kommune - Municipalidad de Højreby
Hvidovre Kommune - Municipalidad de Hvidovre
Kalundborg Kommune - Municipalidad de Kalundborg
Københavns Kommune - Municipalidad de Copenhagen
Kolding Kommune - Municipalidad de Kolding
Langå Kommune - Municipalidad de Langå
Mariager Kommune - Municipalidad de Mariager
Møn Kommune - Municipalidad de Møn
Nakskov Kommune - Municipalidad de Nakskov
Næstved Kommune - Municipalidad de Næstved
Nysted Kommune - Municipalidad de Nysted
Odense Kommune - Municipalidad de Odense
Præstø Kommune - Municipalidad de Præstø
Randers Kommune - Municipalidad de Randers
Ringe Kommune - Municipalidad de Ringe
Rødekro Kommune - Municipalidad de Rødekro
Roskilde Kommune - Municipalidad de Roskilde
Sallingsund Kommune - Municipalidad de Sallingsund
Silkeborg Kommune - Municipalidad de Silkeborg
Slagelse Kommune - Municipalidad de Slagelse
Slangerup Kommune - Municipalidad de Slangerup
Solrød Kommune - Municipalidad de Solrød
Sønderborg Kommune - Municipalidad de Sønderborg
Spøttrup Kommune - Municipalidad de Spøttrup
Sydfalster Kommune - Municipalidad de Sydfalster
Tønder Kommune - Municipalidad de Tønder
Trehøje Kommune - Municipalidad de Trehøje
Viborg Kommune - Municipalidad de Viborg
Vissenbjerg Kommune - Municipalidad de Vissenbjerg
Vordingborg Kommune - Municipalidad de Vordingborg
Embajadas y Consulados
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Sydney, Australien - Royal Danish Consulado General en Sydney, Australia
Kongelig Dansk Ambassade i Dhaka, Bangladesh - Royal Danish Embajada en Dhaka, Bangladesh
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Sáo Paolo, Brasilien - Royal Danish Consulado General en Sáo Paulo, Brazil
Kongelig Dansk Ambassade i Ottawa, Canada - Royal Danish Embajada en Ottawa, Canada
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Toronto, Canada - Royal Danish Consulado General en Toronto, Canada
Kongelig Dansk Ambassade i Beijing, Kina (Folkerepublik) - Royal Danish Embajada en Beijing, China (People's Republic)
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Shanghai, Kina (Folkerepublik) - Royal Danish Consulado General en Shanghai, China (People's Republic)
Kongelig Dansk Ambassade i Prag, Tjekkiske Republik - Royal Danish Embajada en Prague, Czech Republic
Kongelig Dansk Ambassade i Kairo, Egypten - Royal Danish Embajada en Cairo, Egypt
Kongelig Dansk Ambassade i Tallinn, Estland - Royal Danish Embajada en Tallinn, Estonia
Kongelig Dansk Ambassade i Helsingfors, Finland - Royal Danish Embajada en Helsinki, Finland
Kongelig Dansk Ambassade i Paris, Frankrig - Royal Danish Embajada en Paris, France
Kongelig Dansk Ambassade i Berlin, Tyskland - Royal Danish Embajada en Berlin, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Düsseldorf, Tyskland - Royal Danish Consulado General en Dusseldorf, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Hamborg, Tyskland - Royal Danish Consulado General en Hamburg, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i München, Tyskland - Royal Danish Consulado General en Munich, Germany
Danish Cultural Instituto en Edinburgh, Great Britain y Northern Ireland
Kongelig Dansk Ambassade i London, Storbritannien og Nordirland - Royal Danish Embajada en London, Great Britain y Northern Ireland
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Hongkong - Royal Danish Consulado General en Hong Kong
Kongelig Dansk Ambassade i New Delhi, Indien - Royal Danish Embajada en New Delhi, India
Kongelig Dansk Ambassade i Jakarta, Indonesien - Royal Danish Embajada en Jakarta, Indonesia
Kongelig Dansk Ambassade i Teheran, Iran - Royal Danish Embajada en Tehran, Iran
Kongelig Dansk Ambassade i Dublin, Irland - Royal Danish Embajada en Dublin, Ireland
Kongelig Dansk Ambassade i Tel Aviv, Israel - Royal Danish Embajada en Tel Aviv, Israel
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Milano, Italien - Royal Danish Consulado General en Milan, Italy
Kongelig Dansk Ambassade i Tokyo, Japan - Royal Danish Embajada en Tokyo, Japan
Kongelig Dansk Ambassade i Seoul, Korea (Republik) - Royal Danish Embajada en Seoul, Korea (Republic)
Kongelig Dansk Ambassade i Riga, Letland - Royal Danish Embajada en Riga, Latvia
Kongelig Dansk Ambassade i Vilnius, Litauen - Royal Danish Embajada en Vilnius, Lithuania
Kongelig Dansk Ambassade i Kuala Lumpur, Malaysia - Royal Danish Embajada en Kuala Lumpur, Malaysia
Kongelig Dansk Ambassade i Mexico City, Mexico - Royal Danish Embajada en Mexico City, Mexico
Kongelig Dansk Ambassade i Haag, Nederlandene - Royal Danish Embajada en The Hague, Netherlands
Kongelig Dansk Ambassade i Managua, Nicaragua - Royal Danish Embajada en Managua, Nicaragua
Kongelig Dansk Ambassade i Oslo, Norge - Royal Danish Embajada en Oslo, Norway
Royal Danish Representative Oficina en Ramallah, Palestine
Kongelig Dansk Ambassade i Warszawa, Polen - Royal Danish Embajada en Warsaw, Poland
Kongelig Dansk Ambassade i Bukarest, Rumænien - Royal Danish Embajada en Bucharest, Romania
Kongelig Dansk Ambassade i Moskva, Russiske Føderation - Royal Danish Embajada en Moscow, Russian Federation
Kongelig Dansk Ambassade i Riyadh, Saudi Arabien - Royal Danish Embajada en Riyadh, Saudi Arabia
Kongelig Dansk Ambassade i Singapore - Royal Danish Embajada en Singapore
Kongelig Dansk Konsulat i Malaga, Spanien - Royal Danish Consulado en Malaga, Spain
Kongelig Dansk Ambassade i Madrid, Spanien - Royal Danish Embajada en Madrid, Spain
Kongelig Dansk Ambassade i Stockholm, Sverige - Royal Danish Embajada en Stockholm, Sweden
Kongelig Dansk Ambassade i Bern, Schweiz - Royal Danish Embajada en Bern, Switzerland
Kongelig Dansk Ambassade i Ankara, Tyrkiet - Royal Danish Embajada en Ankara, Turkey
Kongelig Dansk Ambassade i Kampala, Uganda - Royal Danish Embajada en Kampala, Uganda
Trade Commission de Denmark en Atlanta, Estados Unidos de America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Chicago, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulado General en Chicago, Estados Unidos de America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Los Angeles, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulado General en Los Angeles, Estados Unidos de America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i New York, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulado General en New York, Estados Unidos de America
Danish Tourist Board en New York, Estados Unidos de America
Kongelig Dansk Ambassade i Washington, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Embajada en Washington, Estados Unidos de America
Kongelig Dansk Ambassade i Caracas, Venezuela - Royal Danish Embajada en Caracas, Venezuela
Kongelig Dansk Ambassade i Hanoi, Vietnam - Royal Danish Embajada en Hanoi, Vietnam
Permanente Mision de Denmark para las Naciones Unidas en New York
Partidos Politicos
Socialdemokratiet - Socialdemocrats
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)
Socialdemokratiet i Aabenraa
Socialdemokratiet i Arden Kommune
Socialdemokratiet i Broager Kommune
Socialdemokratiet i Esbjerg
Socialdemokratiet i Frederiksberg
Socialdemokratiet i Ikast Kommune
Socialdemokratiet i Randers
Socialdemokratiet i Skævinge
Socialdemokratiet i Sønderjyllands Amt
Socialdemokratiet i Tommerup
Socialdemokratiet i Vejen Kommune
Venstre - "Left" - Liberal Party
Ventres Ungdom - Ventre's Youth
Venstre i Greve
Konservative Folkeparti - Conservative People's Party
Konservativ Ungdom (KU) - Conservative Youth
Konservative i Vestsjælland
Socialistisk Folkeparti (SF) - Socialist People's Party
SFs Ungdom (SFU) - SF's Youth
SF i Allerød
SF i Fakse
SF i Glostrup
SF i København
SF i Lyngby-Taarbæk
SF i Nordjylland
SF i Valby
Det Radikale Venstre - "The Radical Left" - Social-Liberal Party
Radikal Ungdom (RU) - Radical Youth
Radikale Venstre i Lyngby-Taarbæk
Radikale Venstre i Nordjylland
Radikale Venstre i Odense
Radikale Venstre i Roskilde
Radikale Venstre i Søllerød
Radikale Venstre i Sønderjylland
Fremskridtspartiet (FP) - Progress Party
Fremskridtspartiets Ungdom - Progress Party's Youth
Enhedslisten - De Rød-Grønne - Unity List - The Red-Greens
Centrum-Demokraterne (CD) - Centre-Democrats
CD's Ungdom (CDU) - CD's Youth
Dansk Folkeparti (DF) - Danish People's Party
Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) - Danish People's Party's Youth
Kristeligt Folkeparti - Christian People's Party
Kristeligt Folkepartis Ungdom (KFU) - Christian People's Party's Youth
Demokratisk Fornyelse (UDF) - Democratic Renovation
De Grønne - The Greens
Dansk Center Parti (DCP) - Danish Centre Party
Schleswigsche Partei (SP) / Slesvigsk Parti
Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) - Communist Party de Denmark
Danmarks Kommunistiske Parti / Marxister-Leninister (DKP/ML) - Communist Party de Denmark / Marxists-Leninists
Venstresocialisterne (VS) - Left Socialists
Internationale Socialister (IS) - International Socialists
Naturlovspartiet - Natural Law Party
Græsrodspartiet Solidarisk Alternativ (SOL)
Otras organizaciones
Amtsrådsforeningen - Association de County Consejos
Kommunernes Landsforening (KL)
Danmarks Turistråd - Danish Tourist Board
Dansk Standard
Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) - Patent and Trademark Agency
Erhvervsfremme Styrelsen (EFS) - Business Promotion Agency
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - Business and Companies Agency
Søfartsstyrelsen - Shipping Agency
Kirkeministeriet - Ministry of Church
Kulturministeriet - Ministry of Culture
Biblioteksstyrelsen - Library Agency
Danske Kulturinstitut - Danish Cultural Institute
Danmarks Radio (DR) - Radio of Denmark
Statens Arkiver - State Archives
Forsvarsministeriet - Ministry of Defence
Økonomiministeriet - Ministry of Economy
Danmarks Statistik - Statistics Denmark
Økonomiske Råd - Economic Council
Undervisningsministeriet - Ministry of Education
Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen (SU) - National Education Grant and Loan Agency
Miljø- og Energiministeriet - Ministry of Environment and Energy
Landsplanafdelingen - Regional Planning Department
Miljøstyrelsen - Environmental Agency
Energistyrelsen - Energy Agency
Skov- og Naturstyrelsen - Forest and Nature Agency
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) - Environmental Research Institute of Denmark
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) - Geological Research Institute of Denmark and Greenland
Forskningscentret for Skov, Landskab (FSL) - Research Centre for Forest and Landscape
Finansministeriet - Ministry of Finance
Økonomistyrelsen - Economy Agency
Finansstyrelsen - Finance Agency
Personalestyrelsen - Personnel Agency
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI) - National Institute of Agricultural and Fisheries Economics
Danmarks JordbruksForskning - Agricultural Research of Denmark
Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) - Institute for Fisheries Research of Denmark
Statens Veterinære Serumlaboratorium (SVS) - National Veterinary Laboratory
Udenrigsministeriet - Ministry of Foreign Affairs
Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) - Danish Foreign Policy Institute
Center for Udviklingsforskning - Centre for Development Research
Sundhedsministeriet - Ministry of Health
Statens Serum Institut (SSI) - National Serum Institute
Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi (DIKE) - Danish Institute for Clinical Epidemiology
Det Etiske Råd - Council of Ethics
Indenrigsministeriet - Ministry of the Interior
Udlændingestyrelsen - Foreigner Agency
Centrale Person Register (CPR)-Kontoret - Office of the Civil Registration System
Justitsministeriet - Ministry of Justice
Arbejdsministeriet - Ministry of Labour
Sekretariat for Internationalt Samarbejde (SISA) - Secretariat for International Cooperation
Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) - Labour Market Agency
Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) - Institute of Occupational Health
Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (R.U.E.) - Council for Educational and Vocational Guidance
Forskningsministeriet - Ministry of Research
Statens Information (SI) - National Information Service
Forskningsstyrelsen - Research Agency
Telestyrelsen - Telecom Agency
Dansk Rumforskningsinstitut - Danish Space Research Institute
Institut for Grænseregionsforskning (IFG) - Institute for Border Region Studies
Risø National Laboratory
Bornholms Forskningscenter - Research Center of Bornholm
Teknologirådet - Technology Council
Socialministeriet - Ministry of Social Affairs
Trafikministeriet - Ministry of Transport
Færdselsstyrelsen - Transport Agency
Banestyrelsen - Railway Agency
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) - Meteorological Institute of Denmark
Transportrådet - Transport Council
Skatteministeriet - Ministry of Taxation
Told- og Skattestyrelsen - Custom and Tax Agency
Danmarks Nationalbank - National Bank of Denmark
Rigsrevisionen - National Audit Office
Gobierno:
Århus Amt - County of Århus
Frederiksborg Amt - County of Frederiksborg
Fyns Amt - County of Funen
Københavns Amt - County of Copenhagen
Nordjyllands Amt - County of North Jutland
Ribe Amt - County of Ribe
Ringkjøbing Amt - County of Ringkjøbing
Roskilde Amt - County of Roskilde
Sønderjyllands Amt - County of South Jutland
Vejle Amt - County of Vejle
Vestsjællands Amt - County of West Zealand
Viborg Amt - County of Viborg
Gobiernos locales y municipalidades
Aalborg Kommune - Municipality of Aalborg
Århus Kommune - Municipality of Århus
Albertslund Kommune - Municipality of Albertslund
Allerød Kommune - Municipality of Allerød
Ballerup Kommune - Municipality of Ballerup
Billund Kommune - Municipality of Billund
Brædstrup Kommune - Municipality of Brædstrup
Dragsholm Kommune - Municipality of Dragsholm
Fakse Kommune - Municipality of Fakse
Farum Kommune - Municipality of Farum
Frederikshavn Kommune - Municipality of Frederikshavn
Gørlev Kommune - Municipality of Gørlev
Hedensted Kommune - Municipality of Hedensted
Helsingør Kommune - Municipality of Helsingør
Hillerød Kommune - Municipality of Hillerød
Hobro Kommune - Municipality of Hobro
Høje-Taastrup Kommune - Municipality of Høje-Taastrup
Holbæk Kommune - Municipality of Holbæk
Højreby Kommune - Municipality of Højreby
Hvidovre Kommune - Municipality of Hvidovre
Kalundborg Kommune - Municipality of Kalundborg
Københavns Kommune - Municipality of Copenhagen
Kolding Kommune - Municipality of Kolding
Langå Kommune - Municipality of Langå
Mariager Kommune - Municipality of Mariager
Møn Kommune - Municipality of Møn
Nakskov Kommune - Municipality of Nakskov
Næstved Kommune - Municipality of Næstved
Nysted Kommune - Municipality of Nysted
Odense Kommune - Municipality of Odense
Præstø Kommune - Municipality of Præstø
Randers Kommune - Municipality of Randers
Ringe Kommune - Municipality of Ringe
Rødekro Kommune - Municipality of Rødekro
Roskilde Kommune - Municipality of Roskilde
Sallingsund Kommune - Municipality of Sallingsund
Silkeborg Kommune - Municipality of Silkeborg
Slagelse Kommune - Municipality of Slagelse
Slangerup Kommune - Municipality of Slangerup
Solrød Kommune - Municipality of Solrød
Sønderborg Kommune - Municipality of Sønderborg
Spøttrup Kommune - Municipality of Spøttrup
Sydfalster Kommune - Municipality of Sydfalster
Tønder Kommune - Municipality of Tønder
Trehøje Kommune - Municipality of Trehøje
Viborg Kommune - Municipality of Viborg
Vissenbjerg Kommune - Municipality of Vissenbjerg
Vordingborg Kommune - Municipality of Vordingborg
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Sydney, Australien - Royal Danish Consulate General en Sydney, Australia
Kongelig Dansk Ambassade i Dhaka, Bangladesh - Royal Danish Embassy en Dhaka, Bangladesh
Kongelig Dansk Generalkonsulat i São Paolo, Brasilien - Royal Danish Consulate General en São Paulo, Brazil
Kongelig Dansk Ambassade i Ottawa, Canada - Royal Danish Embassy en Ottawa, Canada
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Toronto, Canada - Royal Danish Consulate General en Toronto, Canada
Kongelig Dansk Ambassade i Beijing, Kina (Folkerepublik) - Royal Danish Embassy en Beijing, China (People's Republic)
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Shanghai, Kina (Folkerepublik) - Royal Danish Consulate General en Shanghai, China (People's Republic)
Kongelig Dansk Ambassade i Prag, Tjekkiske Republik - Royal Danish Embassy en Prague, Czech Republic
Kongelig Dansk Ambassade i Kairo, Egypten - Royal Danish Embassy en Cairo, Egypt
Kongelig Dansk Ambassade i Tallinn, Estland - Royal Danish Embassy en Tallinn, Estonia
Kongelig Dansk Ambassade i Helsingfors, Finland - Royal Danish Embassy en Helsinki, Finland
Kongelig Dansk Ambassade i Paris, Frankrig - Royal Danish Embassy en Paris, France
Kongelig Dansk Ambassade i Berlin, Tyskland - Royal Danish Embassy en Berlin, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Düsseldorf, Tyskland - Royal Danish Consulate General en Dusseldorf, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Hamborg, Tyskland - Royal Danish Consulate General en Hamburg, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i München, Tyskland - Royal Danish Consulate General en Munich, Germany
Danish Cultural Institute en Edinburgh, Great Britain and Northern Ireland
Kongelig Dansk Ambassade i London, Storbritannien og Nordirland - Royal Danish Embassy en London, Great Britain and Northern Ireland
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Hongkong - Royal Danish Consulate General en Hong Kong
Kongelig Dansk Ambassade i New Delhi, Indien - Royal Danish Embassy en New Delhi, India
Kongelig Dansk Ambassade i Jakarta, Indonesien - Royal Danish Embassy en Jakarta, Indonesia
Kongelig Dansk Ambassade i Teheran, Iran - Royal Danish Embassy en Tehran, Iran
Kongelig Dansk Ambassade i Dublin, Irland - Royal Danish Embassy en Dublin, Ireland
Kongelig Dansk Ambassade i Tel Aviv, Israel - Royal Danish Embassy en Tel Aviv, Israel
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Milano, Italien - Royal Danish Consulate General en Milan, Italy
Kongelig Dansk Ambassade i Tokyo, Japan - Royal Danish Embassy en Tokyo, Japan
Kongelig Dansk Ambassade i Seoul, Korea (Republik) - Royal Danish Embassy en Seoul, Korea (Republic)
Kongelig Dansk Ambassade i Riga, Letland - Royal Danish Embassy en Riga, Latvia
Kongelig Dansk Ambassade i Vilnius, Litauen - Royal Danish Embassy en Vilnius, Lithuania
Kongelig Dansk Ambassade i Kuala Lumpur, Malaysia - Royal Danish Embassy en Kuala Lumpur, Malaysia
Kongelig Dansk Ambassade i Mexico City, Mexico - Royal Danish Embassy en Mexico City, Mexico
Kongelig Dansk Ambassade i Haag, Nederlandene - Royal Danish Embassy en The Hague, Netherlands
Kongelig Dansk Ambassade i Managua, Nicaragua - Royal Danish Embassy en Managua, Nicaragua
Kongelig Dansk Ambassade i Oslo, Norge - Royal Danish Embassy en Oslo, Norway
Royal Danish Representative Office en Ramallah, Palestine
Kongelig Dansk Ambassade i Warszawa, Polen - Royal Danish Embassy en Warsaw, Poland
Kongelig Dansk Ambassade i Bukarest, Rumænien - Royal Danish Embassy en Bucharest, Romania
Kongelig Dansk Ambassade i Moskva, Russiske Føderation - Royal Danish Embassy en Moscow, Russian Federation
Kongelig Dansk Ambassade i Riyadh, Saudi Arabien - Royal Danish Embassy en Riyadh, Saudi Arabia
Kongelig Dansk Ambassade i Singapore - Royal Danish Embassy en Singapore
Kongelig Dansk Konsulat i Malaga, Spanien - Royal Danish Consulate en Malaga, Spain
Kongelig Dansk Ambassade i Madrid, Spanien - Royal Danish Embassy en Madrid, Spain
Kongelig Dansk Ambassade i Stockholm, Sverige - Royal Danish Embassy en Stockholm, Sweden
Kongelig Dansk Ambassade i Bern, Schweiz - Royal Danish Embassy en Bern, Switzerland
Kongelig Dansk Ambassade i Ankara, Tyrkiet - Royal Danish Embassy en Ankara, Turkey
Kongelig Dansk Ambassade i Kampala, Uganda - Royal Danish Embassy en Kampala, Uganda
Trade Commission of Denmark en Atlanta, United States of America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Chicago, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulate General en Chicago, United States of America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Los Angeles, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulate General en Los Angeles, United States of America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i New York, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulate General en New York, United States of America
Danish Tourist Board en New York, United States of America
Kongelig Dansk Ambassade i Washington, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Embassy en Washington, United States of America
Kongelig Dansk Ambassade i Caracas, Venezuela - Royal Danish Embassy en Caracas, Venezuela
Kongelig Dansk Ambassade i Hanoi, Vietnam - Royal Danish Embassy en Hanoi, Vietnam
Permanent Mission of Denmark to the United Nations en New York
Politica y Elecciones
Dansk Center Parti (DCP) - Danish Centre Party
Schleswigsche Partei (SP) / Slesvigsk Parti
Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) - Communist Party of Denmark
Danmarks Kommunistiske Parti / Marxister-Leninister (DKP/ML) - Communist Party of Denmark / Marxists-Leninists
Información de Organizaciones
Amtsrådsforeningen - Association of County Councils
Información y servicios por internet
The World Factbook
Información Politica
Presidentes, jefes de estados, ministros y diputados
Dinamarca
Buscar Telefonos
Guia de Viajes, Hoteles y Turismo
Human Development Report (por las Naciones Unidas - UN United Nations)
Denmark Telefonos - Busquedas de Telefonos por Nombre y Apellidos. Directorio de paginas amarillas y blancas con numeros telefonicos y direcciones de personas y empresas. Tambien contiene una lista de los prefijos por ciudades y provincias.
Gobierno - Informacion General del pais -
Gobierno. Presidentes y Ministros - Formularios, Tramites y Consultas
Elecciones - Informacion de las Ultimas Votaciones
Mapas Videos Referencias
Seguros Aseguradoras Nacionales
Codigos y numeros de telefono
Denmark 2018