Gobierno de Polonia

Gobierno de Polonia

Gobierno de Polonia

Gobierno de Polonia

 -
- Servicios Públicos en Línea
Gobierno de Polonia - Guía de Servicios Públicos en Línea. Directorio de información, oficinas, teléfonos e instituciones.
Gobierno de Polonia (Poland - Polska) - Idioma oficial: Polish
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - President de the Republic de Poland
Andrzej Duda se reelige como presidente de Polonia en una estrecha victoria sobre el liberal Warsaw mayor Rafal Trzaskowski. Gana la presidencia por 5 años más en las elecciones presidenciales (12 de Julio 2020)  -
BBN Biuro Bezpieczenstwa Narodowego - Nacional Seguridad Bureau
Sejm - Sejm
Senat - Senado
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow - Oficina de the Prime Ministro
Urzad Zamówien Publicznych (UZP) - Oficina de Public Procurement
Ministrostwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ministerio de Agricultura y Rural Desarrollo
Agencja Rynku Rolnego (ARR) - Agencia for Agricultural Market
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Agencia de Restructuring y Modernization de Agricultura
Ministrostwo Kultury - Ministerio de Culture
Instytut Kultury - Instituto de Culture
Ministrostwo Gospodarki - Ministerio de Economia
Agencja Techniki i Technologii (ATT) - Technology Agencia
Osrodek Studiów Wschodnich (OSW) - Centre for Eastern Studies
Komitet Badan Naukowych (KBN) - Committee for Scientific Research
Ministrostwo Srodowiska - Ministerio de Environment
Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska - State Inspection de Enviromental Protection
Krajowy Zarzad Parków Narodowych (KZPN) - Nacional Parks Administration
Instytut Ochrony Srodowiska (IOS) - Instituto de Environmental Protection
Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych (IETU) - Instituto for Ecology de Industrial Areas
Panstwowy Instytut Geologiczny (PIG) - State Geological Instituto
Instytut Gospodarki Odpadami (IGO) - Instituto de Waste Management
Ministrostwo Finansów - Ministerio de Finance
Ministrostwo Spraw Zagranicznych - Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministrostwo Zdrowia - Ministerio de Salud
Biuro ds. Narkomanii - Bureau for Drug Addiction
Krajowe Biuro ds. Zapobiegania AIDS - Nacional Bureau for AIDS Prevention
Panstwowy Zaklad Higieny (PZH) - State Instituto de Hygiene
Ministrostwo Spraw Wewnetrznych i Administracji - Ministerio de Internal Affairs y Administration
Komenda Glówna Policji (KGP) - General Command de the Police
Komenda Glówna Panstwowej Strazy Pozarnej (KGPSP) - General Command de the State Fire Service
Ministrostwo Sprawiedliwosci - Ministerio de Justice
Ministrostwo Pracy i Polityki Spolecznej - Ministerio de Labour y Social Policy
Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) - Central Instituto de Labour Protection
Ministrostwo Obrony Narodowej - Ministerio de Nacional Defence
Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej - Air y Air Defence Forces
Marynarka Wojenna - Navy
Ministrostwo Edukacji Narodowej i Sportu - Ministerio de Nacional Education y Sport
Ministrostwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Ministerio de Transport y Maritime Economia
Glówny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego (GILC) - General Inspectorate de Civil Aviation
Ministrostwo Skarbu Panstwa - Ministerio de Treasury
Urzad Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) - Oficina de the Committee for European Integration
Glówny Urzad Statystyczny (GUS) - Central Statistical Office
Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM) - Housing y Urban Desarrollo Office
Urzad Dozoru Technicznego (UDT) - Technical Inspection Office
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow (UOKiK) - Competition y Consumer Protection Office
Urzad Patentowy (UP) - Patent Office
Panstwowa Agencja Atomistyki (PAA) - State Atomic Energy Agencia
Polska Agencja Prasowa (PAP) - Polish Press Agencia
Centrum Badania Opini Spolecznej (CBOS) - Public Opinion Research Centre
Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki - Computer Science y Communication Coordination Consejo
Polska Akademia Nauk (PAN) - Polish Academy de Sciences
Narodowy Bank Polski (NBP) - Nacional Bank de Poland
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) - Supreme Chamber de Control
Trybunal Konstytucyjny - Constitutional Tribunal
Sad Najwyzszy - Supreme Court
Embajadas y Consulados
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Austria - Embajada de Poland en Vienna, Austria
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu, Kanada - Consulado General de Poland en Montreal, Canada
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie, Kanada - Embajada de Poland en Ottawa, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Kanada - Consulado General de Poland en Toronto, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver, Kanada - Consulado General de Poland en Vancouver, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Republika Czeska - Consulado General de Poland en Ostrava, Czech Republic
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze, Dania - Embajada de Poland en Copenhagen, Denmark
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie, Francja - Consulado General de Poland en Lyon, France
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryzu, Francja - Embajada de Poland en Paris, France
Polish Nacional Tourist Oficina en Paris, France
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu, Francja - Consulado General de Poland en Strasbourg, France
Polish Nacional Tourist Oficina en Berlin, Germany
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Niemcy - Embajada de Poland en Berlin, Germany
Wydzial Konsularny - Consular Section
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Instytut Polski w Düsseldorfie, Niemcy - Polish Instituto en Dusseldorf, Germany
Instytut Polski w Lipsku, Niemcy - Polish Instituto en Leipzig, Germany
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulado General de Poland en Edinburgh, Great Britain y Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kidderminster, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulado de Poland en Kidderminster, Great Britain y Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Embajada de Poland en London, Great Britain y Northern Ireland
Polish Nacional Tourist Oficina en London, Great Britain y Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Sheffield, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulado de Poland en Sheffield, Great Britain y Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie, Irlandia - Embajada de Poland en Dublin, Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Avivie, Izrael - Embajada de Poland en Tel Aviv, Israel
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Wlochy - Embajada de Poland en Rome, Italy
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Polish Nacional Tourist Oficina en Amsterdam, Netherlands
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, Niderlandy - Embajada de Poland en The Hague, Netherlands
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie, Rumunia - Embajada de Poland en Bucharest, Romania
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, Federacja Rosyjska - Embajada de Poland en Moscow, Russian Federation
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratyslawie, Slowacja - Embajada de Poland en Bratislava, Slovakia
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie, Szwecja - Embajada de Poland en Stockholm, Sweden
Instytut Polski w Sztokholmie, Szwecja - Polish Instituto en Stockholm, Sweden
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze, Turcja - Embajada de Poland en Ankara, Turkey
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Ukraina - Embajada de Poland en Kiev, Ukraine
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulado General de Poland en Chicago, Estados Unidos de América
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulado General de Poland en Los Angeles, Estados Unidos de América
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic y Commercial Section
Polish Nacional Tourist Oficina en New York, Estados Unidos de América
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone Ameryki - Embajada de Poland en Washington, Estados Unidos de América
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy w Nowym Jorku - Economic y Commercial Section en New York
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Genewie - Permanente Mision de Poland para las Naciones Unidas en Geneva
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Nowym Jorku - Permanente Mision de Poland para las Naciones Unidas en New York
Partidos Políticos
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - Democratic Left Alliance
Klub Parlamentarny - Group en the Parliament
Unia Pracy (UP) - Labour Union
Platforma Obywatelska (PO) - Citizens' Platfrom
Stowarzyszenie "Mlodzi Demokraci" (MD) - Association "Young Democrats"
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - Self-Defence de the Polish Republic
Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) - Law y Justice
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - Polish Peasants Party
Klub Parlamentarny - Group en the Parliament
Liga Polskich Rodzin (LPR) - Polish Family League
Unia Wolnosci (UW) - Freedom Union
Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (ZChN) - Christian-Nacional Union
Unia Polityki Realnej (UPR) - Real Politics Union
Alternatywa - Partia Pracy
Konfederacja Polski Niepodleglej (KPN) - Confederation for an Independent Poland
Otras organizaciones
Panstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) - State Agencia de Foreign Investment
Poland Teléfonos - Busquedas de Teléfonos por Nombre y Apellidos. Directorio de páginas amarillas y blancas con números telefónicos y direcciones de personas y empresas. Lista de los prefijos por ciudades y provincias.
Gobierno de Polonia (Poland) - Lista de consultas y trámites públicos.
Polonia Información general del país y datos actualizados
Teléfonos en Polonia Buscar un teléfono celular en las compañias telefónicas. PL Guía de páginas blancas y páginas amarillas. Lista por ciudad, nombre, número, empresa. Sitios y servicios de internet. 48 es el código para llamadas por teléfono, whatsapp y mensajes de texto. POL
Polonia : Dolnoslaskie, Kujawsko-Pomorskie, Lodzkie, Lubelskie, Lubuskie, Malopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Slaskie, Swietokrzyskie, Warminsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
Registro Nacional Polonia - Consultar datos en los registros públicos de Polonia. Buscar sitios web.
Personas en Polonia - Buscar Personas de Polonia. Buscar Documentos de Identificación. Nombre y Apellidos. Cedula, DNI
Registro Civil de Polonia - Trámite de Certificados y Formularios. Acta o Partida de Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Certificado de Estado Civil. Buscar en Registros Civiles.
Empresas en Polonia - Buscar Empresas de Polonia. Consulta y Trámites de Registro. Negocios y Compañías. Marcas
Propiedades en Polonia - Buscar Propiedades de Polonia. - Buscar Casas, Departamentos, Fincas. Buscar una Propiedad - Registro de Bienes Inmuebles. Bienes Raices. Inmobiliarias
Teléfonos en Polonia Buscar teléfonos y celulares en la guía telefónica. - Buscar de Telefonos de Polonia - Busca Numeros de Telefono
Vehículos en Polonia - Buscar un vehículo en Polonia. Placa. Licencias de Conducir. Multas e Infracciones. Permiso de Circulación. Patentes. Tasación - Buscar Placa, Licencia, Vehiculo, Auto, Moto, Automotor - Multas e Infracciones de tránsito. Registro de Bienes - Autos, Motos y Vehiculos en Polonia
Registro Público en Polonia Buscar datos en registros y bases de datos públicas en Polonia
Buscar Polonia :
Buscar
Polonia
Directorio
Polonia Para consultar información adicional y buscar más detalles
Dónde Votar en Polonia Consultar Donde Voto en Polonia. Padron Electoral. Encuentra el lugar de votación.
Elección en Polonia - Elecciones en Polonia Datos y Resultados Electorales. Lista de Candidatos y Partidos Políticos. Informacion de las Votaciones. Registro de Votantes Habilitados
Buró de Crédito Polonia Reportes Crediticios en Polonia. Datos de personas y empresas. Información sobre el pagos de sus préstamos en bancos, comercios y financieras. Consultar el Historial y Score Crediticio. Estudios de Crédito. Lista de empresas con servicios en línea para análisis de créditos personales, investigación de mercados y cobros.
Gobierno de Polonia - Lista de Instituciones del Gobierno en Polonia. Consultas Públicas, Trámites y Formularios Digitales - Ministerios, Municipalidades. Sitio Web. Embajadas y Consulados. - Trámites y Formularios - Leyes y Decretos. Constitucion
Mapas de Polonia - Mapa de Polonia. Direcciones, Calle, Avenidas. Satelite. Transito. Referencias. Localizacion. Localizar
Polonia Seguros Aseguradoras, Empresas, Seguro de Vida, Automovil, Viajes, Pensiones
Polonia Noticias - Lista de medios de comunicación en Polonia, internet, tv, radio, periodicos. Fotos, videos en Redes Sociales. Ultimas Noticias de Eventos
Cómo encuentro datos de personas en Polonia ? Buscar información personal en las redes sociales y los registros públicos de personas en cada país y ciudad.
Polonia - Consulta la lista de sitios y empresas que ofrecen servicios de información y datos públicos.
Reporte de Crédito Polonia - Estudios de Créditos y Préstamos. Historial, Analisis, Riesgo y Score Crediticio
Registro Nacional Polonia - Consulta los registros publicos en Polonia
Crédito y Estudios en Polonia - Como encontrar mi Crédito para estudiar en Polonia? Becas y Universidades en Polonia
Buro de Crédito en Polonia - Como encuentro mis datos de Crédito y Préstamos en Polonia? Buscar en la lista Polonia de las empresas que ofrecen servicios de analisis de creditos personales y cobros
Padrón Electoral en Polonia
Polonia - Buscar en Redes Sociales : Facebook / Google / YouTube / Twitter / LinkedIn / Instagram
Gobierno de Polonia - Dónde encuentro datos e información de servicios públicos en línea. Formularios, trámites y consultas en instituciones públicas.
Gobierno Polonia - Ultimas noticias y novedades nacionales e internacionales.
Polonia Gobierno. Presidentes y Ministros - Elecciones y Partidos Políticos.
Leyes de Polonia Legislación, Decretos, Reglamentos.
Constitución de Polonia
Gobierno Polonia 2023
La bielorrusa exiliada en Polonia, condenada a 12 años SwimSwam
El periodista español Pablo González cumple un año en prisión en Polonia RTVE
Polonia firma un acuerdo con Estados Unidos para construir su ... El Periodico de la Energía
Rusia deja de suministrar petróleo a Polonia a través del oleoducto Druzhba EL PAÍS