Gobierno de Finlandia

Gobierno de Finlandia

Gobierno de Finlandia

Gobierno de Finlandia

 -
- Servicios Públicos en Línea
Gobierno de Finlandia - Guía de Servicios Públicos en Línea. Directorio de información, oficinas, teléfonos e instituciones.
Gobierno de Finland
Finland - Suomi
Idiomas oficiales: Finnish, Swedish
Principales fuentes de informacion:
Virtual Finland
Tasavallan Presidentti - President de the Republic
Suomen Eduskunta - Finnish Parliament
Valtioneuvosto - Consejo de State
Valtioneuvoston kanslia - Prime Ministro's Office
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) - Ministerio de Agricultura y Forestry
Elintarvikevirasto - Food Authority
Metsähallitus - Forestry Board
Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) - Agricultural Research Centre
Metsäntutkimuslaitos (METLA) - Forest Research Instituto
Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos (RKTL) - Game y Fisheries Research Instituto
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL) - Agricultural Economia Research Instituto
Maanmittauslaitos (MML) - Land Surveying Instituto
Geodeettinen laitos (GL) - Geodetic Instituto
Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta
Puolustusministeriö (PLM) - Ministerio de Defence
Poulustusvoimat - Defence Forces
Opetusministeriö (OPM) - Ministerio de Education
Opetushallitus - Education Board
Taiteen keskustoimikunta - Arts Consejo
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus - Centre for International Mobility
Ympäristöministeriö (YM) - Ministerio de the Environment
Soumen ympäristökeskus (SYKE) - Finnish Environment Centre
Valtiovarainministeriö (VM) - Ministerio de Finance
Verohallinto - Tax Administration
Tullin tietopalvelu - Customs Service
Valtion kiinteistölaitos - State Real Property Instituto
Tilastokeskus - Centre for Estadisticas
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) - State Economical Research Centre
Ulkoasiainministeriö (UM) - Ministerio de Relaciones Exteriores
Kehitysyhteistyöosasto - Department de Desarrollo Co-operation
Sisäasiainministeriö - Ministerio de the Interior
Poliisi - Police
Rajavartiolaitos - Frontier Guard
Pelastustoimi - Rescue Office
Ulkomaalaisvirasto - Foreigner Authority
Väestörekisterikeskus (VRK) - Population Register Centre
Oikeusministeriö (OM) - Ministerio de Justice
Tietosuojavaltuutetun toimisto - Oficina de the Data Protection Ombudsman
Työministeriö - Ministerio de Labour
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) - Ministerio de Social Affairs y Salud
Kansanterveyslaitos (KTL) - Salud Publica Instituto
Työterveyslaitos (TTL) - Occupational Salud Instituto
Säteilyturvakeskus (STUK) - Radiation Protection Centre
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) - Product Control Centre for Social Welfare y Salud
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) - Research y Desarrollo Centre for Social Welfare y Salud
Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) - Ministerio de Trade y Industry
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Patents y Registration Board
Kuluttajavirasto - Consumer Authority
Kilpailuvirasto - Competition Authority
Huoltovarmuuskeskus (HVK) - Emergency Supply Centre
Matkailun edistämiskeskus (MEK) - Turismo Promotion Centre
Mittatekniikan keskus (MIKES) - Metrology Centre
Sähkömarkkinakeskus (SMK) - Electricity Market Centre
Geologian tutkimuskeskus (GTK) - Geological Research Centre
Turvatekniikan keskus (TUKES) - Safety Technology Centre
Teknologian kehittämiskeskus (TEKES) - Technology Desarrollo Centre
Kuluttajatutkimuskeskus - Consumer Research Centre
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) - State Technical Research Centre
Invest en Finland Bureau
Finpro
Liikenneministeriö (LM) - Ministerio de Transport y Communications
Tiehallinto - Road Administration
Ratahallintokeskus (RHK) - Rail Administration Centre
Ajoneuvohallintokeskus (AKE) - Vehicle Administration Centre
Telehallintokeskus (THK) - Telecomunicaciones Administration Centre
Ilmatieteen laitos - Meteorological Instituto
Merentutkimuslaitos (MTL) - Marine Research Instituto
Kansaneläkelaitos (KELA) - Social Insurance Instituto
Oikeuskanslerinvirasto (OKV) - Oficina de the Chancellor de Justice
Suomen Pankki - Bank de Finland
Yleisradio (YLE) - Broadcasting Corporation
Sámi Radio
Korkein oikeus - Supreme Court
Korkein hallinto-oikeus (KHO) - Supreme Administrative Court
Rovaniemen hovioikeus - Rovaniemi Court de Appeal
Government:
Uudenmaan Liitto - Regional Consejo de Uusimaa
Itä-Uudenmaan Liitto - Regional Consejo de East Uusimaa
Varsinais-Suomen Liitto - Regional Consejo de South-West Finland
Satakunta Liitto - Regional Consejo de Satakunta
Pirkanmaan Liitto - Regional Consejo de Tampere
Hämeen Liitto - Regional Consejo de Häme
Päijät-Hämeen Liitto - Regional Consejo de Päijät-Häme
Etelä-Karjalan Liitto - Regional Consejo de South Karelia
Etelä-Savon Liitto - Regional Consejo de Southern Savo
Pohjois-Karjalan Liitto - Regional Consejo de North Karelia
Pohjois-Savon liitto - Regional Consejo de Northern Savo
Keski-Suomen Liitto - Regional Consejo de Central Finland
Etelä-Pohjanmaan Liitto - Regional Consejo de South Ostrobothnia
Pohjanmaan Liitto - Regional Consejo de Ostrobothnia
Keski-Pohjanmaan Liitto - Regional Consejo de Central Ostrobothnia
Pohjois-Pohjanmaan Liitto - Regional Consejo de Northern Ostrobothnia
Kainuun Liitto - Regional Consejo de Kainuu
Lapin Liitto - Regional Consejo de Lappland
Sámediggi - Saami Parliament
Municipalidades
Espoon Kaupunki - City de Espoo
Hangon Kaupunki - City de Hanko
Helsingin Kaupunki - City de Helsinki
Joensuun Kaupunki - City de Joensuu
Jyväskylän Kaupunki - City de Jyväskylä
Kaarinan Kaupunki - City de Kaarina
Kajaanin Kaupunki - City de Kajaani
Karkkilan Kaupunki - City de Karkkila
Kempeleen Kunta - Municipalidad de Kempele
Kotkan Kaupunki - City de Kotka
Kristiinankaupunki - City de Kristinestad
Kuopion Kaupunki - City de Kuopio
Kouvolan Kaupunki - City de Kouvola
Kuusankosken Kaupunki - City de Kuusankoski
Lahden Kaupunki - City de Lahti
Lappeenrannan Kaupunki - City de Lappeenranta
Muhoksen Kunta - Municipalidad de Muhos
Mustasaaren Kunta - Municipalidad de Korsholm
Oulaisten Kaupunki - City de Oulainen
Oulun Kaupunki - City de Oulu
Porin Kaupunki - City de Pori
Porvoon Kaupunki - City de Porvoo
Pudasjärven Kunta - Municipalidad de Pudasjärvi
Raahen Kaupunki - City de Raahe
Seinäjoen Kaupunki - City de Seinäjoki
Sipoon Kunta - Municipalidad de Sipoo
Suomussalmen Kunta - Municipalidad de Suomussalmi
Tampereen Kaupunki - City de Tampere
Teuvan Kunta - Municipalidad de Teuva
Toijalan Kaupunki - City de Toijala
Turun Kaupunki - City de Turku
Tuusulan Kunta - Municipalidad de Tuusula
Ulvilan Kunta - Municipalidad de Ulvila
Vaalan Kunta - Municipalidad de Vaala
Vaasan Kaupunki - City de Vaasa
Vantaan Kaupunki - City de Vantaa
Embajadas y Consulados
Embajada de Finland en Abu Dhabi, Arab Emirates
Embajada de Finland en Buenos Aires, Argentina
Embajada de Finland en Canberra, Australia
Embajada de Finland en Vienna, Austria
Embajada de Finland en Brasilia, Brazil
Embajada de Finland en Ottawa, Canada
Embajada de Finland en Beijing, China (People's Republic)
Embajada de Finland en Zagreb, Croatia
Embajada de Finland en Copenhagen, Denmark
Embajada de Finland en Cairo, Egypt
Embajada de Finland en Tallinn, Estonia
Embajada de Finland en Berlin, Germany
Consulado General de Finland en Frankfurt, Germany
Finland Trade Center en Munich, Germany
Embajada de Finland en London, Great Britain y Northern Ireland
Consulado General de Finland en Hong Kong
Embajada de Finland en Budapest, Hungary
Embajada de Finland en Jakarta, Indonesia
Embajada de Finland en Tel Aviv, Israel
Embajada de Finland en Rome, Italy
Embajada de Finland en Tokyo, Japan
Embajada de Finland en Vilnius, Lithuania
Embajada de Finland en Mexico City, Mexico
Embajada de Finland en Maputo, Mozambique
Embajada de Finland en Windhoek, Namibia
Embajada de Finland en Kathmandu, Nepal
Embajada de Finland en Oslo, Norway
Embajada de Finland en Lima, Peru
Embajada de Finland en Lisbon, Portugal
Embajada de Finland en Bucharest, Romania
Embajada de Finland en Moscow, Russian Federation
Consulado General de Finland en St. Petersburg, Russian Federation
Embajada de Finland en Singapore
Embajada de Finland en Madrid, Spain
Embajada de Finland en Stockholm, Sweden
Embajada de Finland en Dar es Salaam, Tanzania
Consulado General de Finland en Los Angeles, Estados Unidos de América
Consulado General de Finland en New York, Estados Unidos de América
Honorary Consulado de Finland en Seattle, Estados Unidos de América
Embajada de Finland en Washington, Estados Unidos de América
Embajada de Finland en Lusaka, Zambia
Permanente Representation de Finland to the European Union en Brussels
Permanente Mision de Finland para las Naciones Unidas en Geneva
Permanente Mision de Finland para las Naciones Unidas en New York
Permanente Delegation de Finland to the Organization de Economic Cooperation y Desarrollo en Paris
Partidos Políticos
Suomen Sosialidemokraattinen Poulue (SDP) - Finnish Socialdemocratic Party
Demarinuoret - Social Democratic Youth
Suomen Keskusta (KESK) - Finnish Centre
Nuoren Keskustan Liitto (NKL) - Young Centre Alliance
Kansallinen Kokoomus (KOK) - Nacional Coalition
Kokoomuksen Nuorten Liitto (KNL) - Coalition Youth Alliance
Vasemmistoliitto - Left Alliance
Vasemmistonuoret (VAS) - Left Youth
Vihreä Liitto (VIHR) - Green Alliance
Svenska Folkpartiet (SFP) / Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) - Swedish People's Party
Svensk Ungdom - Swedish Youth
Suomen Kristillinen Liitto (SKL) - Finnish Christian Alliance
Nuorsuomalainen Puolue (NOURS) - Young Finnish Party
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) - Finnish Communist Party
Vapaan Suomen Liitto (VSL) - Free Finnish Alliance
Liberaalinen Kansanpuolue (LKP) - Liberal People's Party
Kommunistinen Työväenpuolue (KTP) - Communist Workers Party
Luonnonlain Puolue (LLP) - Natural Law Party
Isänmaallinen Kansallis-Liitto (IKL) - Patriotic Nacional Alliance
Otras organizaciones
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund - Association de Finnish Municipalities
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) - Ministry of Agriculture and Forestry
Metsähallitus - Forestry Board
Metsäntutkimuslaitos (METLA) - Forest Research Institute
Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos (RKTL) - Game and Fisheries Research Institute
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL) - Agricultural Economy Research Institute
Maanmittauslaitos (MML) - Land Surveying Institute
Geodeettinen laitos (GL) - Geodetic Institute
Puolustusministeriö (PLM) - Ministry of Defence
Opetusministeriö (OPM) - Ministry of Education
Taiteen keskustoimikunta - Arts Council
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus - Centre for International Mobility
Ympäristöministeriö (YM) - Ministry of the Environment
Soumen ympäristökeskus (SYKE) - Finnish Environment Centre
Valtiovarainministeriö (VM) - Ministry of Finance
Tilastokeskus - Centre for Statistics
Ulkoasiainministeriö (UM) - Ministry of Foreign Affairs
Kehitysyhteistyöosasto - Department of Development Co-operation
Sisäasiainministeriö - Ministry of the Interior
Väestörekisterikeskus (VRK) - Population Register Centre
Oikeusministeriö (OM) - Ministry of Justice
Tietosuojavaltuutetun toimisto - Office of the Data Protection Ombudsman
Työministeriö - Ministry of Labour
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) - Ministry of Social Affairs and Health
Kansanterveyslaitos (KTL) - Public Health Institute
Työterveyslaitos (TTL) - Occupational Health Institute
Säteilyturvakeskus (STUK) - Radiation Protection Centre
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) - Product Control Centre for Social Welfare and Health
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) - Research and Development Centre for Social Welfare and Health
Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) - Ministry of Trade and Industry
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Patents and Registration Board
Matkailun edistämiskeskus (MEK) - Tourism Promotion Centre
Sähkömarkkinakeskus (SMK) - Electricity Market Centre
Teknologian kehittämiskeskus (TEKES) - Technology Development Centre
Liikenneministeriö (LM) - Ministry of Transport and Communications
Telehallintokeskus (THK) - Telecommunications Administration Centre
Ilmatieteen laitos - Meteorological Institute
Merentutkimuslaitos (MTL) - Marine Research Institute
Kansaneläkelaitos (KELA) - Social Insurance Institute
Oikeuskanslerinvirasto (OKV) - Office of the Chancellor of Justice
Suomen Pankki - Bank of Finland
Rovaniemen hovioikeus - Rovaniemi Court of Appeal
Gobierno:
Uudenmaan Liitto - Regional Council of Uusimaa
Itä-Uudenmaan Liitto - Regional Council of East Uusimaa
Varsinais-Suomen Liitto - Regional Council of South-West Finland
Satakunta Liitto - Regional Council of Satakunta
Pirkanmaan Liitto - Regional Council of Tampere
Hämeen Liitto - Regional Council of Häme
Päijät-Hämeen Liitto - Regional Council of Päijät-Häme
Etelä-Karjalan Liitto - Regional Council of South Karelia
Etelä-Savon Liitto - Regional Council of Southern Savo
Pohjois-Karjalan Liitto - Regional Council of North Karelia
Pohjois-Savon liitto - Regional Council of Northern Savo
Keski-Suomen Liitto - Regional Council of Central Finland
Etelä-Pohjanmaan Liitto - Regional Council of South Ostrobothnia
Pohjanmaan Liitto - Regional Council of Ostrobothnia
Keski-Pohjanmaan Liitto - Regional Council of Central Ostrobothnia
Pohjois-Pohjanmaan Liitto - Regional Council of Northern Ostrobothnia
Kainuun Liitto - Regional Council of Kainuu
Lapin Liitto - Regional Council of Lappland
Gobiernos locales y municipalidades
Espoon Kaupunki - City of Espoo
Hangon Kaupunki - City of Hanko
Helsingin Kaupunki - City of Helsinki
Joensuun Kaupunki - City of Joensuu
Jyväskylän Kaupunki - City of Jyväskylä
Kaarinan Kaupunki - City of Kaarina
Kajaanin Kaupunki - City of Kajaani
Karkkilan Kaupunki - City of Karkkila
Kempeleen Kunta - Municipality of Kempele
Kotkan Kaupunki - City of Kotka
Kristiinankaupunki - City of Kristinestad
Kuopion Kaupunki - City of Kuopio
Kouvolan Kaupunki - City of Kouvola
Kuusankosken Kaupunki - City of Kuusankoski
Lahden Kaupunki - City of Lahti
Lappeenrannan Kaupunki - City of Lappeenranta
Muhoksen Kunta - Municipality of Muhos
Mustasaaren Kunta - Municipality of Korsholm
Oulaisten Kaupunki - City of Oulainen
Oulun Kaupunki - City of Oulu
Porin Kaupunki - City of Pori
Porvoon Kaupunki - City of Porvoo
Pudasjärven Kunta - Municipality of Pudasjärvi
Raahen Kaupunki - City of Raahe
Seinäjoen Kaupunki - City of Seinäjoki
Sipoon Kunta - Municipality of Sipoo
Suomussalmen Kunta - Municipality of Suomussalmi
Tampereen Kaupunki - City of Tampere
Teuvan Kunta - Municipality of Teuva
Toijalan Kaupunki - City of Toijala
Turun Kaupunki - City of Turku
Tuusulan Kunta - Municipality of Tuusula
Ulvilan Kunta - Municipality of Ulvila
Vaalan Kunta - Municipality of Vaala
Vaasan Kaupunki - City of Vaasa
Vantaan Kaupunki - City of Vantaa
Consulado General de Finland en Frankfurt, Germany
Embajada de Finland en London, Great Britain and Northern Ireland
Consulado General de Finland en Hong Kong
Consulado General de Finland en St. Petersburg, Russian Federation
Consulado General de Finland en Los Angeles, United States of América
Consulado General de Finland en New York, United States of América
Honorary Consulate of Finland en Seattle, United States of América
Embajada de Finland en Washington, United States of América
Permanent Representation of Finland to the European Union en Brussels
Permanent Mission of Finland to the United Nations en Geneva
Permanent Mission of Finland to the United Nations en New York
Permanent Delegation of Finland to the Organization of Economic Cooperation and Development en Paris -
Politica y Elecciones
Kansallinen Kokoomus (KOK) - National Coalition
Vihreä Liitto (VIHR) - Green Alliance
Svenska Folkpartiet (SFP) / Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) - Swedish People's Party
Kommunistinen Työväenpuolue (KTP) - Communist Workers Party
Isänmaallinen Kansallis-Liitto (IKL) - Patriotic National Alliance
Información de Organizaciones
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund - Association of Finnish Municipalities
Finlandia Teléfonos - Busquedas de Teléfonos por Nombre y Apellidos. Directorio de páginas amarillas y blancas con números telefónicos y direcciones de personas y empresas. Lista de los prefijos por ciudades y provincias.
Gobierno de Finlandia (Finland) - Lista de consultas y trámites públicos.
Finlandia Información general del país y datos actualizados
Teléfonos en Finlandia Buscar un teléfono celular en las compañias telefónicas. FI Guía de páginas blancas y páginas amarillas. Lista por ciudad, nombre, número, empresa. Sitios y servicios de internet. 358 es el código para llamadas por teléfono, whatsapp y mensajes de texto. FIN
Finlandia : Aland, Lapland, Oulu, Southern Finland, Eastern Finland, Western Finland
Registro Nacional Finlandia - Consultar datos en los registros públicos de Finlandia. Buscar sitios web.
Personas en Finlandia - Buscar Personas de Finlandia. Buscar Documentos de Identificación. Nombre y Apellidos. Cedula, DNI
Registro Civil de Finlandia - Trámite de Certificados y Formularios. Acta o Partida de Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Certificado de Estado Civil. Buscar en Registros Civiles.
Empresas en Finlandia - Buscar Empresas de Finlandia. Consulta y Trámites de Registro. Negocios y Compañías. Marcas
Propiedades en Finlandia - Buscar Propiedades de Finlandia. - Buscar Casas, Departamentos, Fincas. Buscar una Propiedad - Registro de Bienes Inmuebles. Bienes Raices. Inmobiliarias
Teléfonos en Finlandia Buscar teléfonos y celulares en la guía telefónica. - Buscar de Telefonos de Finlandia - Busca Numeros de Telefono
Vehículos en Finlandia - Buscar un vehículo en Finlandia. Placa. Licencias de Conducir. Multas e Infracciones. Permiso de Circulación. Patentes. Tasación - Buscar Placa, Licencia, Vehiculo, Auto, Moto, Automotor - Multas e Infracciones de tránsito. Registro de Bienes - Autos, Motos y Vehiculos en Finlandia
Registro Público en Finlandia Buscar datos en registros y bases de datos públicas en Finlandia
Buscar Finlandia :
Buscar
Finlandia
Directorio
Finlandia Para consultar información adicional y buscar más detalles
Dónde Votar en Finlandia Consultar Donde Voto en Finlandia. Padron Electoral. Encuentra el lugar de votación.
Elección en Finlandia - Elecciones en Finlandia Datos y Resultados Electorales. Lista de Candidatos y Partidos Políticos. Informacion de las Votaciones. Registro de Votantes Habilitados
Buró de Crédito Finlandia Reportes Crediticios en Finlandia. Datos de personas y empresas. Información sobre el pagos de sus préstamos en bancos, comercios y financieras. Consultar el Historial y Score Crediticio. Estudios de Crédito. Lista de empresas con servicios en línea para análisis de créditos personales, investigación de mercados y cobros.
Gobierno de Finlandia - Lista de Instituciones del Gobierno en Finlandia. Consultas Públicas, Trámites y Formularios Digitales - Ministerios, Municipalidades. Sitio Web. Embajadas y Consulados. - Trámites y Formularios - Leyes y Decretos. Constitucion
Mapas de Finlandia - Mapa de Finlandia. Direcciones, Calle, Avenidas. Satelite. Transito. Referencias. Localizacion. Localizar
Finlandia Seguros Aseguradoras, Empresas, Seguro de Vida, Automovil, Viajes, Pensiones
Finlandia Noticias - Lista de medios de comunicación en Finlandia, internet, tv, radio, periodicos. Fotos, videos en Redes Sociales. Ultimas Noticias de Eventos
Cómo encuentro datos de personas en Finlandia ? Buscar información personal en las redes sociales y los registros públicos de personas en cada país y ciudad.
Finlandia - Consulta la lista de sitios y empresas que ofrecen servicios de información y datos públicos.
Reporte de Crédito Finlandia - Estudios de Créditos y Préstamos. Historial, Analisis, Riesgo y Score Crediticio
Registro Nacional Finlandia - Consulta los registros publicos en Finlandia
Crédito y Estudios en Finlandia - Como encontrar mi Crédito para estudiar en Finlandia? Becas y Universidades en Finlandia
Buro de Crédito en Finlandia - Como encuentro mis datos de Crédito y Préstamos en Finlandia? Buscar en la lista Finlandia de las empresas que ofrecen servicios de analisis de creditos personales y cobros
Padrón Electoral en Finlandia
Finlandia - Buscar en Redes Sociales : Facebook / Google / YouTube / Twitter / LinkedIn / Instagram
Gobierno de Finlandia - Dónde encuentro datos e información de servicios públicos en línea. Formularios, trámites y consultas en instituciones públicas.
Gobierno Finlandia - Ultimas noticias y novedades nacionales e internacionales.
Finlandia Gobierno. Presidentes y Ministros - Elecciones y Partidos Políticos.
Leyes de Finlandia Legislación, Decretos, Reglamentos.
Constitución de Finlandia
Gobierno Finlandia 2023
Dos diputados obligan a posponer la votación sobre el ingreso de Finlandia en la OTAN Qué Pasa
Finlandia inicia la construcción de un muro en la frontera con Rusia ABC.es
Finlandia empieza a construir un muro en la frontera con Rusia El Nacional
Gobierno de Quintana Roo trabaja con embajada de Finlandia para generar prosperidad compartida Periódico Excélsior