Netherlands

Netherlands

Netherlands - Guia de Servicios Publicos en Internet
Gobierno de Netherlands
Netherlands - Nederland
Idiomas oficiales: Dutch - en parts de the country: Frisian
Principales fuentes de informacion:
Overheid.nl
Instituciones Nacionales
Koninklijk Huis - Royal House
Staten-Generaal - Parliament
Eerste Kamer - First Chamber
Tweede Kamer - Second Chamber
Ministroie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) - Ministerio de Agricultura, Nature Management y Fisheries
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) - Nacional Consejo for Agricultural Research
Raad voor het Landelijk Gebied - Consejo for the Rural Areas
Ministroie van Defensie - Ministerio de Defence
Koninklijke Landmacht - Royal Army
Koninklijke Luchtmacht - Royal Air Force
Koninklijke Marine - Royal Navy
Ministroie van Economische Zaken (EZ) - Minstry de Economic Affairs
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - Central Oficina de Estadisticas
Centraal Planbureau (CPB) - Central Planificacion Office
Bureau voor de Industriële Eigendom (Bureau I.E.) - Oficina for Industrial Property
Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen en Nederland (CBIN) - Netherlands Foreign Investment Agencia
Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) - Netherlands Competition Authority
Technisch-Wetenschappelijke Attachés (TWA)
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) - Independent Postal y Telecomunicaciones Authority
Algemene Energieraad (AER) - General Energy Consejo
Ministroie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) - Ministerio de Education, Culture y Science
Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie (BVE)
Inspectie van het Onderwijs - Inspectorate de Education
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) - State Agencia for the Preservation de Monuments
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) - State Instituto for War Documentation
Commissariaat voor de Media
Onderwijsraad - Education Consejo
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) - Advisory Consejo for Science y Technology Policy
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) - Dutch Organisation for Scientific Research
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) - Dutch Organisation for Applied Scientific Research
Ministroie van Financien - Ministerio de Finance
Belastingdienst - Tax Agencia
Agentschap van het Ministroie van Financiën - Dutch State Treasury Agencia
Minsterie van Buitenlandse Zaken - Ministerio de Relaciones Exteriores
Minsterie van Algemene Zaken (MinAZ) - Ministerio de General Affairs
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) - Scientific Consejo for Government Policy
Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (CTO)
Ministroie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) - Ministerio de Housing, Regional Planificacion y Environment
Rijksgebouwendienst (RGD) - State Buildings Agencia
Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG) - Instituto de Environmental y Agricultural Engineering
WaddenAdviesRaad (WAR)
Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) - Consejo for Environment y Nature Research
Ministroie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) - Ministerio de Interior Affairs y Kingdomrelations
Nederlandse Politie - Netherlands Police
Nederlands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking (NCIPS) - Netherlands Centre for International Police Co-operation
Politie Amsterdam-Amstelland - Police Amsterdam-Amstelland
Politie Drenthe - Police Drenthe
Politie Gelderland-Midden - Police Gelderland-Midden
Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) - Netherlands Instituto for Fire Service y Disaster Management
Nationaal Brandweer Documentatie Centrum (NBDC) - Nacional Fire Service Documentation Centre
Ministroie van Justitie - Ministerio de Justice
Openbaar Ministroie (OM) - Public Prosecution Service
Commissie Gelijke Behandeling (CGB) - Equal Treatment Commission
Ministroie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - Ministerio de Salud Publica , Welfare y Sport
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) - Social y Cultural Planificacion Office
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - State Instituto de Salud Publica y the Environment
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) - Medicines Evaluation Board
College voor Zorgverzekeringen (CVZ) - Board for Welfare Insurances
Gezondheidsraad - Salud Consejo
Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) - Consejo for Salud Research
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) - Consejo for Salud Publica y Welfare
Ministroie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - Ministerio de Social Affairs y Employment
Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA)
Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) - Instituto Nacional de Social Insurances
College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) - Board de Social Insurances Supervision
Ministroie van Verkeer en Waterstaat (V&W) - Ministerio de Transport y Water Management
Inspectie Verkeer en Waterstaat
Agentschap Telecom - Telecomunicaciones Agencia
Directoraat-Generaal Luchtvaart - Directorate General Aviation
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat - Directorate General State Water Management
Meetkundige Dienst (MD)
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) - State Instituto for Coast y Sea
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) - State Instituto for Inland Water Management y Waste Water Treatment
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) - Royal Netherlands Meteorological Instituto
Raad voor Verkeer en Waterstaat - Consejo for Transport y Water Management
Netherlands Board de Turismo
Sociaal-Economische Raad (SER) - Social y Economic Consejo
De Nederlandsche Bank
Nederlandse Publieke Omroep - Dutch Public Broadcasting
Nationale Ombudsman - Nacional Ombudsman
Algemene Rekenkamer - General Chamber de Accounts
Gerechtshof Amsterdam - Court de Justice Amsterdam
Government:
Provincie Drenthe - Province de Drenthe
Provincie Flevoland - Province de Flevoland
Provincie Friesland / Provinsje Fryslân - Province de Friesland
Provincie Gelderland - Province de Gelderland
Provincie Groningen - Province de Groningen
Provincie Limburg - Province de Limburg
Provincie Noord-Brabant - Province de North Brabant
Provincie Noord-Holland - Province de North Holland
Provincie Overijssel - Province de Overijssel
Provincie Utrecht - Province de Utrecht
Provincie Zeeland - Province de Sealand
Municipalidades
Gemeente Almere - Municipalidad de Almere
Gemeente Amersfoort - Municipalidad de Amersfoort
Gemeente Amsterdam - Municipalidad de Amsterdam
Gemeente Apeldoorn - Municipalidad de Apeldoorn
Gemeente Appingedam - Municipalidad de Appingedam
Gemeente Assen - Municipalidad de Assen
Gemeente Axel - Municipalidad de Axel
Gemeente Baarn - Municipalidad de Baarn
Gemeente Bergschenhoek - Municipalidad de Bergschenhoek
Gemeente Beuningen - Municipalidad de Beuningen
Gemeente Blaricum - Municipalidad de Blaricum
Gemeente Borsele - Municipalidad de Borsele
Gemeente Breda - Municipalidad de Breda
Gemeente Brunssum - Municipalidad de Brunssum
Gemeente Capelle aan den IJssel - Municipalidad de Capelle aan den IJssel
Gemeente Castricum - Municipalidad de Castricum
Gemeente Coevorden - Municipalidad de Coevorden
Gemeente Delfzijl - Municipalidad de Delfzijl
Gemeente De Lier - Municipalidad de De Lier
Gemeente Delft - Municipalidad de Delft
Gemeente Den Haag - Municipalidad de The Hague
Gemeente Den Helder - Municipalidad de Den Helder
Gemeente Deventer - Municipalidad de Deventer
Gemeente Dodewaard - Municipalidad de Dodewaard
Gemeente Doetinchem - Municipalidad de Doetinchem
Gemeente Dongeradeel - Municipalidad de Dongeradeel
Gemeente Ede - Municipalidad de Ede
Gemeente Eersel - Municipalidad de Eersel
Gemeente Eindhoven - Municipalidad de Eindhoven
Gemeente Emmen - Municipalidad de Emmen
Gemeente Enkhuizen - Municipalidad de Enkhuizen
Gemeente Enschede - Municipalidad de Enschede
Gemeente Etten-Leur - Municipalidad de Etten-Leur
Gemeente Geldrop - Municipalidad de Geldrop
Gemeente Gilze en Rijen - Municipalidad de Gilze en Rijen
Gemeente Goes - Municipalidad de Goes
Gemeente Gorssel - Municipalidad de Gorssel
Gemeente Gouda - Municipalidad de Gouda
Gemeente 's Gravenzande - Municipalidad de 's Gravenzande
Gemeente Groningen - Municipalidad de Groningen
Gemeente Haarlem - Municipalidad de Haarlem
Gemeente Haarlemmermeer - Municipalidad de Haarlemmermeer
Gemeente Hattem - Municipalidad de Hattem
Gemeente Heerlen - Municipalidad de Heerlen
Gemeente Helden - Municipalidad de Helden
Gemeente Helmond - Municipalidad de Helmond
Gemeente Hengelo - Municipalidad de Hengelo
Gemeente Heumen - Municipalidad de Heumen
Gemeente Hilversum - Municipalidad de Hilversum
Gemeente Hoogeveen - Municipalidad de Hoogeveen
Gemeente Hoorn - Municipalidad de Hoorn
Gemeente Houten - Municipalidad de Houten
Gemeente Hulst - Municipalidad de Hulst
Gemeente Kampen - Municipalidad de Kampen
Gemeente Kerkrade - Municipalidad de Kerkrade
Gemeente Leek - Municipalidad de Leek
Gemeente Leerdam - Municipalidad de Leerdam
Gemeente Leiden - Municipalidad de Leiden
Gemeente Leusden - Municipalidad de Leusden
Gemeente Lisse - Municipalidad de Lisse
Gemeente Lopik - Municipalidad de Lopik
Gemeente Maasdriel - Municipalidad de Maasdriel
Gemeente Maassluis - Municipalidad de Maassluis
Gemeente Maastricht - Municipalidad de Maastricht
Gemeente Medemblik - Municipalidad de Medemblik
Gemeente Meppel - Municipalidad de Meppel
Gemeente Middelburg - Municipalidad de Middelburg
Gemeente Neede - Municipalidad de Neede
Gemeente Nieuwegein - Municipalidad de Nieuwegein
Gemeente Nijmegen - Municipalidad de Nijmegen
Gemeente Noordwijk - Municipalidad de Noordwijk
Gemeente Oegstgeest - Municipalidad de Oegstgeest
Gemeente Oldenzaal - Municipalidad de Oldenzaal
Gemeente Oostburg - Municipalidad de Oostburg
Gemeente Oosterhout - Municipalidad de Oosterhout
Gemeente Ootmarsum - Municipalidad de Ootmarsum
Gemeente Oss - Municipalidad de Oss
Gemeente Pekela - Municipalidad de Pekela
Gemeente Reimerswaal - Municipalidad de Reimerswaal
Gemeente Rheden - Municipalidad de Rheden
Gemeente Rijswijk - Municipalidad de Rijswijk
Gemeente Rotterdam - Municipalidad de Rotterdam
Gemeente Schiedam - Municipalidad de Schiedam
Gemeente Sittard - Municipalidad de Sittard
Gemeente Soest - Municipalidad de Soest
Gemeente Stadskanaal - Municipalidad de Stadskanaal
Gemeente Tegelen - Municipalidad de Tegelen
Gemeente Terneuzen - Municipalidad de Terneuzen
Gemeente Terschelling - Municipalidad de Terschelling
Gemeente Tilburg - Municipalidad de Tilburg
Gemeente Tytsjerksteradiel - Municipalidad de Tytsjerksteradiel
Gemeente Uithoorn - Municipalidad de Uithoorn
Gemeente Utrecht - Municipalidad de Utrecht
Gemeente Veenendaal - Municipalidad de Veenendaal
Gemeente Veldhoven - Municipalidad de Veldhoven
Gemeente Venlo - Municipalidad de Venlo
Gemeente Vlissingen - Municipalidad de Vlissingen
Gemeente Voorschoten - Municipalidad de Voorschoten
Gemeente Waalre - Municipalidad de Waalre
Gemeente Wageningen - Municipalidad de Wageningen
Gemeente Warnsveld - Municipalidad de Warnsveld
Gemeente Wassenaar - Municipalidad de Wassenaar
Gemeente Weert - Municipalidad de Weert
Gemeente Weesp - Municipalidad de Weesp
Gemeente Wervershoof - Municipalidad de Wervershoof
Gemeente Westervoort - Municipalidad de Westervoort
Gemeente Wieringen - Municipalidad de Wieringen
Gemeente Wijchen - Municipalidad de Wijchen
Gemeente Wijk bij Duurstede - Municipalidad de Wijk bij Duurstede
Gemeente Winterswijk - Municipalidad de Winterswijk
Gemeente Woerden - Municipalidad de Woerden
Gemeente Wymbritseradiel - Municipalidad de Wymbritseradiel
Gemeente Zaanstad - Municipalidad de Zaanstad
Gemeente Zoetermeer - Municipalidad de Zoetermeer
Gemeente Zwijndrecht - Municipalidad de Zwijndrecht
Gemeente Zwolle - Municipalidad de Zwolle
Embajadas y Consulados
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en Sydney, Australië - Royal Netherlands Consulado General en Sydney, Australia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Wenen, Oostenrijk - Royal Netherlands Embajada en Vienna, Austria
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Dhaka, Bangladesh - Royal Netherlands Embajada en Dhaka, Bangladesh
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Brussel, België - Royal Netherlands Embajada en Brussels, Belgium
Netherlands Board de Turismo en Brussels, Belgium
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Ouagadougou, Burkina Faso - Royal Netherlands Embajada en Ouagadougou, Burkina Faso
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en Vancouver, Canada - Royal Netherlands Consulado General en Vancouver, Canada
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Santiago, Chili - Royal Netherlands Embajada en Santiago, Chile
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Peking, China (Volksrepubliek) - Royal Netherlands Embajada en Beijing, China (People's Republic)
Netherlands Trade & Investment Oficina en Taipei, China (Republic)
Netherlands Foreign Investment Agencia Oficina en Taipei, China (Republic)
Netherlands Board de Turismo en Taipei, China (Republic)
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Kopenhagen, Denemarken - Royal Netherlands Embajada en Copenhagen, Denmark
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Quito, Ecuador - Royal Netherlands Embajada en Quito, Ecuador
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Kairo, Egypte - Royal Netherlands Embajada en Cairo, Egypt
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Addis Abeba, Ethiopië - Royal Netherlands Embajada en Addis Ababa, Ethiopia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Parijs, Frankrijk - Royal Netherlands Embajada en Paris, France
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Berlijn, Duitsland - Royal Netherlands Embajada en Berlin, Germany
Netherlands Board de Turismo en Cologne, Germany
Netherlands Foreign Investment Agencia Oficina en Stuttgart, Germany
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Accra, Ghana - Royal Netherlands Embajada en Accra, Ghana
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Londen, Groot-Brittannië en Noord-Ierland - Royal Netherlands Embajada en London, Great Britain y Northern Ireland
Netherlands Foreign Investment Agencia Oficina en London, Great Britain y Northern Ireland
Netherlands Board de Turismo en London, Great Britain y Northern Ireland
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Athene, Griekenland - Royal Netherlands Embajada en Athens, Greece
Netherlands Foreign Investment Agencia Oficina en Hong Kong
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en New Delhi, India - Royal Netherlands Embajada en New Delhi, India
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Jakarta, Indonesië - Royal Netherlands Embajada en Jakarta, Indonesia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Dublin, Ierland - Royal Netherlands Embajada en Dublin, Ireland
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Tel Aviv, Israël - Royal Netherlands Embajada en Tel Aviv, Israel
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Rome, Italië - Royal Netherlands Embajada en Rome, Italy
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en Osaka, Japan - Royal Netherlands Consulado General en Osaka, Japan
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Tokio, Japan - Royal Netherlands Embajada en Tokyo, Japan
Netherlands Board de Turismo en Tokyo, Japan
Netherlands Foreign Investment Agencia Oficina en Tokyo, Japan
Netherlands Foreign Investment Agencia Oficina en Seoul, Korea (Republic)
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Beiroet, Libanon - Royal Netherlands Embasssy en Beirut, Lebanon
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Skopje, Macedonië - Royal Netherlands Embajada en Skopje, Macedonia
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en Valletta, Malta - Royal Netherlands Consulado General en Valletta, Malta
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Rabat, Marokko - Royal Netherlands Embasssy en Rabat, Morocco
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Wellington, Nieuw-Zeeland - Royal Netherlands Embajada en Wellington, New Zealand
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Muscat, Oman - Royal Netherlands Embajada en Muscat, Oman
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Lima, Peru - Royal Netherlands Embajada en Lima, Peru
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Moskou, Russische Federatie - Royal Netherlands Embajada en Moscow, Russian Federation
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Riyad, Saudi-Arabië - Royal Netherlands Embajada en Riyadh, Saudi Arabia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Singapore - Royal Netherlands Embajada en Singapore
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Bratislava, Slowakije - Royal Netherlands Embajada en Bratislava, Slovakia
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en Kaapstad, Zuid Afrika - Royal Netherlands Consulado General en Cape Town, South Africa
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Pretoria, Zuid Afrika - Royal Netherlands Embajada en Pretoria, South Africa
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Madrid, Spanje - Royal Netherlands Embajada en Madrid, Spain
Netherlands Board de Turismo en Madrid, Spain
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Paramaribo, Suriname - Royal Netherlands Embajada en Paramaribo, Suriname
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Stockholm, Zweden - Royal Netherlands Embajada en Stockholm, Sweden
Netherlands Board de Turismo en Stockholm, Sweden
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Bern, Zwitserland - Royal Netherlands Embajada en Berne, Switzerland
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Dar es Salaam, Tanzania - Royal Netherlands Embajada en Dar es Salaam, Tanzania
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Port de Spain, Trinidad en Tobago - Royal Netherlands Embajada en Port de Spain, Trinidad y Tobago
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Ankara, Turkije - Royal Netherlands Embajada en Ankara, Turkey
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en Istanbul, Turkije - Royal Netherlands Consulado General en Istanbul, Turkey
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en Chicago, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consulado General en Chicago, Estados Unidos de America
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en Houston, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consulado General en Houston, Estados Unidos de America
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consulado General en Los Angeles, Estados Unidos de America
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en New York, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consulado General en New York, Estados Unidos de America
Netherlands Oficina for Science y Technology en San Mateo, Estados Unidos de America
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Washington, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Embajada en Washington, Estados Unidos de America
Oficina for Science y Technology
Netherlands Foreign Investment Agencia Oficina en the Estados Unidos de America
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Sana'a, Jemen - Royal Netherlands Embajada en Sanaa, Yemen
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Belgrado, Joegoslavië - Royal Netherlands Embajada en Belgrade, Yugoslavia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en Lusaka, Zambia - Royal Netherlands Embajada en Lusaka, Zambia
Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties en New York - Permanente Mision de the Netherlands para las Naciones Unidas en New York
Permanente Mision de the Netherlands para las Naciones Unidas en Vienna
Permanente Representation de the Netherlands to the Organization for Seguridad y Cooperation en Europe en Vienna
Partidos Politicos
Partij van de Arbeid (PvdA) - Labour Party
Jonge Socialisten en de PvdA - Young Socialists en the PvdA
PvdA Gewest Noord-Brabant
PvdA Gewest Utrecht
PvdA Afdeling Breda
PvdA Afdeling Delft
PvdA Afdeling Eindhoven
PvdA Afdeling Enschede
PvdA Afdeling Groningen
PvdA Afdeling Hilversum
PvdA Afdeling Nijmegen
PvdA Afdeling Tilburg
Christen Democratisch Appèl (CDA) - Christian Democratic Party
Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) - Christian Democratic Youth
CDA Delft
CDA Tubbergen
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) - People's Party for Freedom y Democracy
Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD) - Youth Organisation for Freedom y Democracy
VVD Delfshaven
VVD Delft
VVD Eindhoven
VVD Hillegersberg / Schiebroek
VVD Nijmegen
VVD Rotterdam
VVD Schouwen-Duiveland
VVD Venlo
Democraten 66 (D66)
Jonge Democraten (JD) - Young Democrats
D66 Regio Eindhoven
D66 Bedum
D66 Delft
D66 Eindhoven
D66 Rotterdam
GroenLinks - GreenLeft
GroenLinkse Jongerenorganisatie (DWARS) - GreenLeft Youth Organisation
Afdeling Amsterdam
Afdeling Delft
Afdeling Eindhoven
Afdeling Groningen Stad
Afdeling Nijmegen
Socialistische Partij (SP) - Socialist Party
SP Afdeling Helmond
ChristenUnie - ChristianUnion
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Reformatorische Politieke Federatie (RPF) - Reformatorian Political Federation {Member of: ChristenUnie}
RPF Jongeren
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) - Reformed Political Alliance {Member of: ChristenUnie}
De Groenen - The Greens
Nederlandse Middenstands Partij (NMP) - Dutch Middle Class Party
Natuurwetpartij - Natural Law Party
Natuurwetpartij Flevoland
Onafhankelijke Volkspartij voor Vrijheid en Mobiliteit (Nederland Mobiel)
Fryske Nasjonale Partij (FNP) - Friesian Nacional Party
Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) - New Communist Party de the Netherlands
Vrije Communistische Partij (VCP) - Free Communist Party
Libertarische Partij - Libertarian Party
Vrije Indische Partij (V.I.P.)
Nederlandse Republikeins Partij (NRP) - Dutch Republican Party
Republikeinse Moderne Partij (RMP) - Republican Modern Party
Algemene Senioren Partij (ASP) - General Seniors Party
Verzets-Partij - Resistance Party
Otras organizaciones
Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) - Netherlands Standardization Instituto
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Netherlands Telefonos - Busquedas de Telefonos por Nombre y Apellidos. Directorio de paginas amarillas y blancas con numeros telefonicos y direcciones de personas y empresas. Tambien contiene una lista de los prefijos por ciudades y provincias.
Gobierno - Informacion General del pais -
Gobierno. Presidentes y Ministros - Formularios, Tramites y Consultas
Elecciones - Informacion de las Ultimas Votaciones
Mapas Videos Referencias
Seguros Aseguradoras Nacionales
Codigos y numeros de telefono
Netherlands 2018